13 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Hilda B.
Príplatok za inovačné vzdelávanie

Dobrý deň, prosím vás o vysvetlenie. Absolvovaním inovačného vzdelávania v rozsahu 50 hod. mi bude zvýšený plat o 3% aj v prípade, ak mi bol uznaný po starom 12% kreditový príplatok? Čiže môže byť oboje, alebo bude priznaný až po skončení platnosti kred.príplatku? Ďakujem

Maria Pavlikova
Príplatok za inovačné vzdelávanie

Ak Vám v súčasnosti zamestnávateľ vypláca príplatok za profesijný rozvoj podľa § 32g zákona č. 553/2003 Z. z. vo výške 12 %. ďalší príplatok za profesijný rozvoj nie je možné priznať, ani podľa § 14e uvedeného zákona Prizná sa Vám na Vašu žiadosť až od 1. 9. 2026.

Timotej Šumný 2
Príplatok za inovačné vzdelávanie

Dobrý deň, chcel by som sa spýtať, či je možné získať príplatok aj publikovaním odborného článku.

Maria Pavlikova
Príplatok za inovačné vzdelávanie

Príplatok za profesijný rozvoj podľa § 14e zákona č. 553/2003 Z. z. možno získať len za vzdelávacie aktivity, ktoré sú v tomto paragrafe uvedené. Za odborný článok sa príplatok nepriznáva.

učkaM
Príplatok za inovačné vzdelávanie

Ak mi je priznaný príplatok za profesijný rozvoj vo výške 12% do roku 2026, tzv. bývalý kreditový príplatok, je možné, aby som si urobila inovačné vzdelávanie už teraz a nechala si príplatok 3% za toto vzdelávanie vyplácať až od 1.9.2026.

Maria Pavlikova
Príplatok za inovačné vzdelávanie

Ak poberáte príplatok za profesijný rozvoj podľa § 32g zákona č. 553/2003 Z. z. vo výške 12 %, tak príplatok za inovačné vzdelávanie v súlade s § 14e uvedeného zákona si môžete uplatniť až od 1. 9. 2026.

učkaM
Príplatok za inovačné vzdelávanie

Ďakujem za odpoveď, to mi je jasné. Pýtala som sa, či vzdelávanie môžem absolvovať už teraz a nechať si ho vyplácať po 1.9.2026. Ďakujem.

Maria Pavlikova
Príplatok za inovačné vzdelávanie

Ak poberáte príplatok za profesijný rozvoj podľa § 32g zákona č. 553/2003 Z. z. vo výške 12 %, tak príplatok za inovačné vzdelávanie, ktoré absolvujete v súčasnosti, si v súlade s § 14e uvedeného zákona , môžete uplatniť až od 1. 9. 2026.

učkaM
Príplatok za inovačné vzdelávanie

vďaka

lucia.chrvalova
Príplatok za inovačné vzdelávanie

Dobrý deň, absolvovala som dve inovačné vzdelávania po 35 hodín t.j. spolu 70 hodín. Na príspevok vo výške 3% mám za 50 hodín. Je to tak prosím Vás, že mi automaticky zostáva ešte 20 hodín a ked si spravím k tomu ešte ďalšie inovačné školenie v rozsahu 30 hodín tak mám nárok na príplatok dalších 3%? Teda spolu 6% ný príplatok?
Ďakujem

Maria Pavlikova
Príplatok za inovačné vzdelávanie

Príplatok za inovačné vzdelávanie za poskytuje v súlade s § 14e ods. 1 písm. d) zákona č. 553/2003 Z. z. za inovačné vzdelávanie v rozsahu najmenej 50 hodín. V súčasnosti sa to uplatňuje v praxi tak ako uvádzate, že sa hodiny sčitujú, ale nie je to v žiadnom usmernení uvedené. Novela zákona č. 138/2019 Z. z ., ktorá bude účinná od 1. 1. 2022 už uvádza inovačné vzdelávanie v rozsahu najmenej 50 hodín.

Csaba Fazekas
Príplatok za inovačné vzdelávanie

Dobrý deň. Z roku 2021 mám 2 inovačné vzdelávania, každý za 25 hod. Môžem v praxi za tie vzdelávania nárokovať príplatok 3% ešte aj teraz? Viem, že od 1.1.2022 inovačné vzdelávanie je min. 50 hodinové, ale ja som ich ukončil ešte vtedy, keď platil iný zákon. Ďakujem.

Maria Pavlikova
Príplatok za inovačné vzdelávanie

Vzhľadom k tomu, že je niekoľko oficiálnych stanovísk k vyplácaniu príplatku za profesijný rozvoj za inovačné vzdelávanie aj do 31. 12. 2021 a aj po tomto termíne a sporný § 14e ods. 1 písm. d) zákona č. 553/2003 Z. z. ani novelou nebol preformulovaný tak, aby umožňoval sčitovanie hodín alebo delenie hodín na úseky po 50 hodinách, ja si nemôžem dovoliť preformulovať paragraf, prípadne dopisovať dovetky, ktoré tam nie sú. Zamestnávateľ je kompetentný príplatok priznať alebo nepriznať.