8 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Zuzana Bohacikova
Príplatok za PaedDr.

Dobrý deň pani Pavlíková,
som učiteľkou ANJ na strednej škole. V januári v roku 2019 som odišla na materskú dovolenku, po 3 a pol roku pedagogickej praxe. V decembri 2018 som obhájila rigoróznu skúšku, v januári 2019 som dostala diplom o vykonaní skúšky, požiadala som o kreditový príplatok avšak zároveň som odišla na materskú dovolenku. Teraz od júla nastupujem naspať do práce počas rodičovskej dovolenky. Rada by som sa opýtala, či mám nárok na kreditový príplatok, resp. príplatok za profesijný rozvoj, keďže som prácu obhájila ešte kým platili kredity? Ďakujem pekne za odpoveď.

Maria Pavlikova
Príplatok za PaedDr.

Po vykonaní rigoróznej skúšky ste za podmienky troch rokov pedagogickej praxe mali nárok v súlade s § 47a ods. 4 zákona č. 317/2009 Z. z. nárok na vydanie osvedčenia o získaní 60 kreditov a súčasne nárok na vyplácanie kreditového príplatku podľa § 14 ods. 2 zákona č. 553/2003 Z. z. Nové oznámenie o výške a zložení funkčného platu Vám mali vystaviť bez ohľadu na to, že ste odišli na materskú dovolenku a kreditový príplatok by Vám nevyplácali. Od 1. 9. 2019 kreditový príplatok sa pretransformoval na príplatok za profesijný rozvoj podľa § 32g zákona č. 553/2003 Z. z. a opäť Vám mali vystaviť oznámenie o výške a zložení funkčného platu. Tento príplatok sa v súlade s § 32g zákona č. 553/2003 Z. z. vypláca do 31. 8. 2026 bez ohľadu na jeho začiatok alebo dobu vyplácania.

Zuzana Bohacikova
Príplatok

Ďakujem pekne za odpoveď, zároveň by som sa rada opýtala ako postupovať, keď mi zamestnávateľ nevydal osvedčenie v dobe, keď boli ešte kredity platné. Je možné požiadať o osvedčenie spätne?

Maria Pavlikova
Príplatok

O príplatok ste požiadali v januári 2019. Máte nejakú odpoveď ? Môžete žiadať opätovne, nech Vám vydajú osvedčenie a vystavia nový platový dekrét. Keď ste boli na materskej dovolenke a rodičovskej dovolene, plat ste nedostávali, ale teraz nech sa veci dajú do poriadku. Všetko som Vám napísala v predchádzajúcej odpovedi.

Zuzana Bohacikova
Príplatok

Ďakujem pekne opäť za vašu odpoveď. V januári som nedostala žiadnu odpoveď, žiadosť sa založila a predčasne som odišla z dôvodu predčasného pôrodu na materskú, počas ktorej sa potom zmenil zákon a kredity sa zrušili, čiže som nedostala osvedčenie o priznaní kreditov. Zamestnávateľ teraz nevie ako má postupovať, či je možné vydať osvedčenie v súčasnosti keď už kredity neplatia, keďže na osvedčení musí byť evidenčné číslo a to sa spätne nedá zaevidovať. Napísali ste, že dá sa požiadať opätovne, to znamená, že môžem napísať teraz novú žiadosť s aktuálnym dátumom a zamestnávateľ mi vydá osvedčenie s aktuálnym EČ a dátumom? Alebo na osvedčení musí byť dátum kým kredity platili? Radšej sa pýtam, aby sme vedeli správne postupovať v súlade so zákonom. Veľmi pekne ďakujem.

Zuzana Bohacikova
Príplatok

Ďakujem pekne opäť za vašu odpoveď. V januári som nedostala žiadnu odpoveď, žiadosť sa založila a predčasne som odišla z dôvodu predčasného pôrodu na materskú, počas ktorej sa potom zmenil zákon a kredity sa zrušili, čiže som nedostala osvedčenie o priznaní kreditov. Zamestnávateľ teraz nevie ako má postupovať, či je možné vydať osvedčenie v súčasnosti keď už kredity neplatia, keďže na osvedčení musí byť evidenčné číslo a to sa spätne nedá zaevidovať. Napísali ste, že dá sa požiadať opätovne, to znamená, že môžem napísať teraz novú žiadosť s aktuálnym dátumom a zamestnávateľ mi vydá osvedčenie s aktuálnym EČ a dátumom? Alebo na osvedčení musí byť dátum kým kredity platili? Radšej sa pýtam, aby sme vedeli správne postupovať v súlade so zákonom. Veľmi pekne ďakujem.

Maria Pavlikova
Príplatok

Viete, všetko sa dá, keď sa chce. Vy ste žiadosť napísali, oni založili. Napíšte škole list, že ste dňa toho a toho podali žiadosť o priznanie kreditov za rigoróznu skúšku, ....... Keďže do dnešného dňa ste nedostali odpoveď, ani osvedčenie o priznaní kreditov, tak opätovne žiadate o priznanie kreditov. Osvedčenie Vám vydajú v súčasnosti, v súčasnosti ho zaevidujú s tým, že tam budú založené Vaše žiadosti a nejaký zápis, že to riešia až teraz. Vydajú aj oznámenie o výške a zložení funkčného platu s kreditovým príplatkom. 1. 9. 2019 vydajú nové oznámenie o výške a zložení funkčného platu, kde bude uvedený príplatok za profesijný rozvoj podľa § 32g zákona č. 553/2003 Z. z. 1. 1. 2020 a 1. 1. 2021 vydajú nové oznámenie o výške a zložení funkčného platu s aktuálnou praxou za dobu materskej dovolenky na rodičovskej dovolenky a po nástupe do zamestnania budú vyplácať funkčný plat, kde bude aktuálna prax aj aktuálne ostatné zložky platu. Keďže ste boli na materskej dovolenke, doplatky asi neprichádzajú do úvahy. V prípade, de sa bude antidatovať, treba priložiť zdôvodnenie, prečo sa tak robí. Nedoplatky ani preplatky nevznikli, tak nebude problém ani v prípade nejakej kontroly, keď sa zdôvodni opodstatnenosť opráv.

Mengy
príplatok za profesijný rozvoj

Dobrý deň. Prosím o radu. V roku 2003 som ukončila 1.st.ZŠ v 2006 som ukončila rigoróznu skúšku v 2009 mi kvôli nedostatočnej praxi ( len 4 royky) nepremenili rigoróznu skúšku za 1.atestáciu. Odišla som na vyše 10 rokov zo školstva a vrátila som sa na konci roku 10/ 2020 ,Teraz mi vypočítali k 1.1.2022 vyše 10 ročnú prax.
Za PaedDr. mi však nedali žiadny príplatok za profesijný rozvoj. Moja otázka znie, či som naozaj naň nemala nárok ,keď som nastúpila 10/2020? Či mám naň nárok teraz, keď sa zmenil zákon od 1.1.2022 a PaedDr. mi majú zmeniť na 1.atestáciu? A v akej výške? A ak som mala naň nárok aj predtým , či je možné ho spätne vyžiadať? ďakujem za radu.