2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
jan.tibensky
príplatok za profesijný rozvoj

Dobrý deň,
V zákone 138 sa uvádza, že príplatok za profesijný rozvoj zamestnávateľ prizná od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec požiadal o priznanie príplatku za profesijný rozvoj.
Moja otázka znie: ak ešte poberám tzv. kreditový príplatok (6+6%) priznaný pedagogickému zamestnancovi podľa predpisov účinných do 31. augusta 2019 ktorý sa považuje za príplatok za profesijný rozvoj a vypláca sa do 31. augusta 2026 a aktuálne (19.3.2021) som ukončil 50 hodinové inovačné vzdelávanie z čoho mi plynie ďalší nárok na príplatok (3%), môžem o tento príplatok požiadať potom v roku 2026 a teda mi bude platiť sedem rokov t.j do r. 2033?

Maria Pavlikova
Príplatok za profesijný rozvoj

Áno, je to tak ako uvádzate. V súčasnosti môžete mať vyplácaný príplatok za profesijný rozvoj podľa § 32g a aj podľa § 14e zákona č. 553/2003 Z. z. najviac v sume 12 % spolu za obidva paragrafy.