2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
signum
príplatok za profesijný rozvoj

Dobrý deň,
prosím o radu:
Pedagogický pracovník absolvoval akreditovaný vzdelávací program:
"Projektový manažment v práci s mládežou - modul I." v rozsahu 30 hodín a osvedčenie je dokladom o získanej odbornej spôsobilosti uskutočňovať špecializovanú činnosť v oblasti práce s mládežou. Má nárok na príplatok za profesijný rozvoj a ak áno, v akej výške?

Ďakujem za pomoc.

Maria Pavlikova
Príplatok za profesijný rozvoj

Príplatok za profesijný rozvoj podľa § 14e zákona č. 553/2003 Z. z. sa od 1. 9. 2019 vypláca za presne definované druhy vzdelávaní, a to rozširujúce štúdium, štátnu jazykovú skúška, špecializačné vzdelávanie a inovačné vzdelávanie v súlade s § 64 ods. 2, písm. a) bod 1 - 4 zákona č. 138/2019 Z. z. Konkrétne špecializačné vzdelávania na výkon špecializovaných činností v kariérových pozíciách, za ktoré možno priznať príplatok za profesijný rozvoj sú definované práve v § 64 ods. 2 písm. a) bod 3 zákona č. 138/2019 Z. z.