4 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
zustisovec
Príplatok za profesijný rozvoj

Dobrý deň, pedagogický zamestnanci ZUŠ sa prihlásili na I. atestačnú skúšku na ktorú použili kredity, ktoré získali asi 4 roky dozadu. Jeden z pg.zamestnancov získal kredity po 1.1.2019 a tie použil na vykonanie II. atestačnej skúšky? Po prijatí dokumentu o tom, že absolvovali úspešne atestačnú skúšku ich zaradíme do vyššej PT a zároveň pozastavíme vyplácanie príplatku za profesijný rozvoj? Pýtam sa, lebo náš p. riaditeľ mi oznámil, že kredity použité na vykonanie I. alebo II. atestačnej skúšky sa budú vyplácať naďalej + zároveň sa zamestnanec preradí do vyššej PT.

Ďakujem pekne.

Maria Pavlikova
Príplatok za profesijný rozvoj

Ak Vaši zamestnanci vykonajú prvú atestáciu alebo druhú atestáciu po 1. 9. 2019, zoberiete do úvahy § 30 ods. 1 alebo odsek 2 zákona č. 138/2019 Z. z. Do vyššej platovej triedy ich zaradíte až po splnení podmienky päť rokov zaradenia do nižšieho kariérového stupňa. Príplatok za profesijný rozvoj, ktorý vyplácate podľa § 32g zákona č. 553/2003 Z. z. ostáva zachovaný až do 31. 8. 2026. Oznámenie Vášho riaditeľa vychádza z uvedeného paragrafu zákona č. 138/2019 Z. z. Na vykonanie atestácii sa použili kredity len v prípade, že táto bola vykonaná do 31. 8. 2019.

moni9vilo
Príplatok za profesijný rozvoj

Dobrý deň pani Pavlíková,
chcela by som Vás znova poprosiť o radu. Vďaka Vám mi pán riaditeľ 17.5.2019 vydal osvedčenie o priznaní kreditov za štátnu jazykovú skúšku vykonanú v roku 2005 a mohla som sa v júli 2019 prihlásiť na 2. atestáciu. Mala som 41 kreditov za aktualizačné vzdelávanie a 60 za štátnu skúšku ( spolu 101 kreditov). Do mája 2019 mi bol vyplácaný kreditový príplatok 6% a od mája 12%. 2. atestačnú skúšku som absolvovala 28. januára 2020, 1. atestáciu vo februári 2008. Do ktorej platovej triedy mám byť zaradená ? Mám nárok na vyplácanie príplatku za profesijný rozvoj za štátnu jazykovú skúšku (12%) aj naďalej ? Vopred Vám veľmi pekne ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Príplatok za profesijný rozvoj

Nárok na zaradenie do kariérového stupňa učiteľ s druhou atestáciou máte v súlade s § 30 ods. 2 písm. b) zákona č. 138/2019 Z. z. od 29. januára 2020. Príplatok za profesijný rozvoj podľa § 32g zákona č. 553/2003 Z. z. Vám budú vyplácať do 31. 8. 2026.