2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
zustisovec
Príplatok za profesijný rozvoj

Dobrý deň, pedagogický zamestnanci ZUŠ sa prihlásili na I. atestačnú skúšku na ktorú použili kredity, ktoré získali asi 4 roky dozadu. Jeden z pg.zamestnancov získal kredity po 1.1.2019 a tie použil na vykonanie II. atestačnej skúšky? Po prijatí dokumentu o tom, že absolvovali úspešne atestačnú skúšku ich zaradíme do vyššej PT a zároveň pozastavíme vyplácanie príplatku za profesijný rozvoj? Pýtam sa, lebo náš p. riaditeľ mi oznámil, že kredity použité na vykonanie I. alebo II. atestačnej skúšky sa budú vyplácať naďalej + zároveň sa zamestnanec preradí do vyššej PT.

Ďakujem pekne.

Maria Pavlikova
Príplatok za profesijný rozvoj

Ak Vaši zamestnanci vykonajú prvú atestáciu alebo druhú atestáciu po 1. 9. 2019, zoberiete do úvahy § 30 ods. 1 alebo odsek 2 zákona č. 138/2019 Z. z. Do vyššej platovej triedy ich zaradíte až po splnení podmienky päť rokov zaradenia do nižšieho kariérového stupňa. Príplatok za profesijný rozvoj, ktorý vyplácate podľa § 32g zákona č. 553/2003 Z. z. ostáva zachovaný až do 31. 8. 2026. Oznámenie Vášho riaditeľa vychádza z uvedeného paragrafu zákona č. 138/2019 Z. z. Na vykonanie atestácii sa použili kredity len v prípade, že táto bola vykonaná do 31. 8. 2019.