2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Marta Kolumberova
príplatok za profesijný rozvoj

Dobrý deň,
prijali sme vychovávateľku do školského klubu, ktorá má ukončené VS I. stupňa v študijnom programe predškolská a elementárna pedagogika sociálne znevýhodnených skupín a odbornú štátnu jazykovú skúšku pre odbor prírodovedný z nemeckého jazyka na úrovni C1, ktorú absolvovala na jazykovej škole.
Je zaradená ako začínajúca vychovávateľka. Príplatok za jazykovú skúšku jej môže byť priznaný až po dvoch výkonu pracovnej činnosti alebo aj po ukončení adaptačného vzdelávania?
Ďakujem za usmernenie.

Maria Pavlikova
príplatok za profesijný rozvoj

Príplatok za profesijný rozvoj jej môže byť priznaný až po úspešnom ukončení adaptačného vzdelávania.