4 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Jaroslava Polčinová
príplatok za profesijný rozvoj

Zdravím, chcem sa opýtať , koľko percentný príplatok za profesijný rozvoj mi prináleží, ak pracujem ako vychovávateľka s druhou atestáciou a urobila som si druhú atestáciu z učiteľstva pre I. Stupeň ZŠ, doteraz mi ekonómka dala 70€ v hrubom, čo zrejme predstavuje 6percent, ďakujem za odpoveď

Maria Pavlikova
príplatok za profesijný rozvoj

Príplatok za profesijný rozvoj podľa § 14e zákona č. 553/2003 Z. z. sa poskytuje za rozširujúce štúdium ďalšieho predmetu, za štátnu jazykovú skúšku, za inovačné vzdelávanie, za špecializačné vzdelávanie. Za atestáciu sa príplatok neposkytuje, zvyšuje sa platová trieda. Ak ste vykonali druhú atestáciu pre kategóriu učiteľ prvého stupňa základnej školy, túto Vám pre pracovnú činnosť vychovávateľ uznať nemôžu. Na oznámení o výške a zložení funkčného platu máte uvedenú platovú triedu aj jednotlivé položky, z čoho sa Váš funkčný plat skladá.

ZAGA
Asistent - platová trieda

Dobrý deň,

V októbri 2021 som nastúpila do môjho prvého pedagogického zamestnania ako asistent. Mám ukončené štúdium na pedagogickej fakulte neučitelský smer andragogika Bc. následne Mgr.. Adaptačné vzdelávanie som ukončila v marci 2022 a následne v júni 2022 DPŠ na VŠ v odbore pedagogika učiteľská kompetencia. Zatiaľ neštudujem rozširujúci modul na asistenta, ale pokračujem v rozširujúcom štúdiu pre učiteľov v odbore špeciálna pedagogika. Mám byť zaradená v 6. platovej triede po ukončení adaptačného vzdelavania?

Maria Pavlikova
Asistent - platová trieda

Kvalifikačné predpoklady pre pedagogických asistentov sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. .z, príloha č. 6. Pravdepodobne Vám dali podmienku podľa § 83 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z., a to do štyroch rokov od vzniku pracovného pomeru získať kvalifikačný predpoklad na pracovnú činnosť v kategórii pedagogický asistent. V období počas trvania tejto podmienky, Vás po úspešnom ukončení adaptačného vzdelávania zaradia do 6. platovej triedy ako samostatného pedagogického asistenta. Špeciálna pedagogika Vám potrebné vzdelanie nenahradí.