7 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Lenka9
Príplatok za profesijný rozvoj

Dobrý deň p. Pavlíková,

poprosila by som Vás o informáciu ohľadom poberania príplatku za profesijný rozvoj. Od 06.06.2023 mi nastupuje ( bude čerpať dovolenku do konca augusta 2023 ) učiteľka ZŠ po reťazovej MD, ktorej skončili kreditové príplatky dňa 11.05.2019 a odvoláva sa na §32 g zákona 553/2003 o odmeňovaní. Od 31.10.2017 - 25.06.2018 ( MD ) - 26.06.2018 - 05.10.2020 ( RD ), od 06.10.2020 - 31.05.2021 ( MD ), 01.06.2023 - 05.06.2023 ( RD ). Prosím Vás má nárok na ich vyplácanie aj naďalej do 31.08.2026?
Alebo sa riadiť tým, že príplatok za kredity musí byť vyplácaný v augustovej výplate 2019 ( čo nebol keďže bola na MD ), inak by už stratili platnosť podľa nového zákona. Musia byť totiž vyplácané podľa starého zákona. Srdečná vďaka za odpoveď.

Maria Pavlikova
Príplatok za profesijný rozvoj

Dobrý deň,
ak zamestnankyňa nastúpi na materskú dovolenku alebo rodičovskú dovolenku, oznámenie o výške a zložení funkčného platu sa nemení. Plat sa síce nevypláca, ale je v spise a aktualizuje sa napr. v januári, pretože sa zvyšuje o rok praxe, ale aj v inom termíne, ak nastane zmena platových taríf a pod. V auguste 2019 mala kreditový príplatok uvedený ako súčasť funkčného platu, hoci sa plat nevyplácal. Zákon nehovorí, že ho musela dostať na účet. Ak ho mala v auguste 2019 na oznámení o plate, v septembri ste jej vydali nové oznámenie, kde bol uvedený ako príplatok za profesijný rozvoj v súlade s § 32g zákona č. 553/2003 Z. z. a vypláca sa do 31. 8. 2026. Skutočnosť, že bola na materskej dovolenke nemôže zrušiť tento príplatok. Ak ste nevydávali priebežne nové oznámenia, mali by ste ich dorobiť a pri nástupe ich odovzdať zamestnankyni.

Lenka9
Príplatok za profesijný rozvoj

Dobrý deň, čiže ak správne chápem, nemusela ani písomne požiadať o toto predĺženie, keďže bola na MD/RD? Je to mätúce kedže jej v určitom dátume skončili, konkrétne v máji 2019. Skôr by som pochopila, ak by boli aj v auguste 2019 kredity platné. Ďakujem pekne.

Maria Pavlikova
Príplatok za profesijný rozvoj

Dobrý deň,
preto je praktické vypracovať nové oznámenie o plate pri každej zmene platu, aj keď je zamestnankyňa na materskej dovolenke. Doba platnosti kreditov skončila, následne bola novela zákona č. 317/2009 Z. z a doba bola predĺžená a teraz sa to aj mne ťažko hľadá, keď nemám pred sebou osvedčenia. Ale myslím, že kreditový príplatok pokračoval podľa § 32g zákona č. 138/2019 Z. z. Prečo by práve u nej mal končiť. Dajte si spisy do poriadku.

Lenka9
Príplatok za profesijný rozvoj

Ďakujem veľmi pekne za rady, nechcela som nič zanedbať, nakoľko som preberala mzdy a personalistiku neskôr. Pekný deň.

AliMacko
Kreditový príplatok - príplatok za profesijný rozvoj.

Dobrý deň,

pracujem ako mzdová účtovníčka a práve riešime či má učiteľka MŠ nárok na kreditový príplatok do 31,8,2026, alebo nie:
24 kreditov získala 27.10.2015 - platný do 26.10.2022
15 kreditov získala 24.11.2016 - platný do 24.11.2023
Učiteľka mala ku dňu 31.8.2019 tento príplatok priznaný a aj vyplácaný. Platí aj pre tieto príplatky par.32g ?

ďakujem, Macková

aj pre tieto kredity platí par.32g

Maria Pavlikova
Kreditový príplatok - príplatok za profesijný rozvoj

Dobrý deň,
kreditový príplatok vyplácaný do 31. 8. 2019 sa pretransformoval od 1. 9. 2019 na príplatok za profesijný rozvoj podľa § 32g zákona č. 553/2003 Z. z. Neposudzujete osvedčenia, ale skutočnosť, či bol príplatok vyplácaný do 31. 8. 2019. Ak áno, pokračujete v jeho vyplácaní do 31. 8. 2026.