5 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Zuzana10
Príplatok za profesijný rozvoj

Dobrý deň p. Pavlíková, chcem Vás poprosiť o usmernenie v nasl. prípade:
Majster odborného výcviku absolvoval:
1.Osvedčenie o ukončení aktualizačného vzdelávania podľa §39 zákona 317/2009 zo dňa 8.7.2014, pre kategóriu učiteľ pre úplné stredné všeobecné vzdelávanie
Získal 14 kreditov, kredity platia do 8.7.2021

2.Osvedčenie o ukončení aktualizačného vzdelávania podľa §39 zákona 317/2009 zo dňa 26.6.2014, pre kategóriu učiteľ pre úplné stredné všeobecné vzdelávanie
Získal 8 kreditov, kredity platia do 26.6.2021

3.Osvedčenie o ukončení aktualizačného vzdelávania podľa §39 zákona 317/2009 zo dňa 7.12.2010, pre kategóriu učiteľ , učiteľ pre úplné stredné odborné vzdelávanie, vedúci ped. zamestnanec
Získal 10 kreditov, kredity platia do 6.12.2017

Osvedčenie o absolvovaní prípravy vedúcich pedag. pracovníkov podľa vyhlášky č. 42/1996 zo dňa 7.7.2010, obhájil záverečnou prácou

Certifkát o absolvovaní seminára Informačné technológie pri riadení školy ScAgenda 18.11.2009

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti podľa §14 a §25 ods. 1 podľa vyhlášky 718/2002 zo dňa 26.11.2007

Kreditový príplatok vo výške 6% podľa §14 sa mu vyplácal od 1.8.2014 do 30.11.2017. Zamestnanec pracuje u toho istého zamestnávateľa.
Keďže tento kreditový príplatok poberal podľa predpisov účinných do 31.8.2019 a od 1.9.2019 sa tento považuje za príplatok za prof. rozvoj, nemal by sa naďalej vyplácať do 31.8.2026 bez ohľadu na to, v akej kategórii pedag. zamestnanca uvedený pedagogický zamestnanec vykonával pracovnú činnosť, keď mu bol kreditový príplatok priznaný?

Veľmi pekne ďakujem za Váš čas a ochotu!

Maria Pavlikova
Príplatok za profesijný rozvoj

Dobrý deň,
i napriek tomu, že opakovane mi dávate rovnakú otázku, ja neviem o čo ide.
https://www.minedu.sk/data/att/15260.pdf

Zuzana10
Príplatok za profesijný rozvoj

Ďakujem p. Pavlíková,
nie je mi jasné, prečo ten kreditový príplatok prestal vyplácať 30.11.2017 - či preto, že na tom jednom osvedčení bola platnosť kreditov do 6.12.2017.
Mne z toho vychádza, že sa vyplácanie kreditového príplatku nemalo vôbec pozastaviť a malo sa a má sa vyplácať ďalej - toto som si chcela overiť.
Ďakujem!

Zuzana10
Príplatok za profesijný rozvoj

Pani Pavlíková, ak dovolíte, ete sa k tomu vrátim. Ak tie kredity z toho jrdného osvedčenia boli platné do 6.12.2017, tak podľa znenia zákona č. 317/2009 od 1.1.2018 sa zmena na tieto kredity nevzťahuje a tieto kredity stratili platnosť? Preto sa prestali vyplácať?
Ďakujem!

Maria Pavlikova
Príplatok za profesijný rozvoj

Dobrý deň,
do 31. 12. 2017 v zákone č. 217/2009 Z. z. bol § 46 ods. 5, ktorý určoval dobu platnosti kreditov. Tento § bol od 1. 1. 2018 vypustený. Ak ste uviedli Osvedčenie o ukončení aktualizačného vzdelávania podľa §39 zákona 317/2009 zo dňa 7.12.2010, pre kategóriu učiteľ , učiteľ pre úplné stredné odborné vzdelávanie, vedúci ped. zamestnanec získal 10 kreditov, kredity platia do 6.12.2017, tak podľa mňa sa ich platnosť predĺžila a nemali sa prestať vyplácať. O tom by mal byť záznam v spise.