5 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
halmako
Príplatok za profesijný rozvoj

Dobrý deň
Prepáčte, že sa na Vás znovu obraciam, ale bola by som veľmi rada keby ste mi poradila:
1. Pani učiteľka si urobila 3pecializačné vzdelávanie podľa § 49 a 50 Zákona 138/2019
s názvom "Uvádzajúci pedagogický zamestnanec " v januári 2023. Požiadala o 3% príplatok za profesijný
rozvoj.. Nebol jej uznaný lebo jej nepatril. Od 01.09.2023 za toto špecializačné vzdelávanie príplatok na profesijný rozvoj patrí. Máme jej ho uznať od 01.09.2023 alebo so spiatočnou platnosťou ako si pani učiteľka požiadala.
2. Pani učiteľka sa vracia po rodičovskej dovolenke. Predložila osvedčenie o inovačnom vzdelávaní podľa § 55 a 56 Zákona 138/2019 v rozsahu 35 hodín, ktoré urobila v auguste 2021. Požiadala o príplatok za profesijný rozvoj . Chcem sa opýtať či jej za toto inovačné vzdelávanie patrí príplatok, nakoľko až od 1 1.2022 sa Zákonom 414/2021 menili podmienky a inovačné vzdelávanie sa poskytuje v rozsahu 50 hodín.
Ďakujem veľmi pekne za odpovede

,

Maria Pavlikova
Príplatok za profesijný rozvoj

Dobrý deň,
nepíšete, prečo jej príplatok za špecializačné vzdelávanie nepatril, ale to nevadí. Priznali ste jej ho na základe žiadosti. Nepriznáva sa spätne, ale v súlade s §14e ods. 2 a ods. 3 zákona č. 553/2003 Z. z. od prvého dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po podaní žiadosti a vypláca sa po dobu siedmich rokov od jeho priznania, takže Vaša učiteľka nepríde o peniaze. Za inovačné vzdelanie v rozsahu 35 hodín príplatok za profesijný rozvoj Vašej učiteľke nepatrí ani teraz ani pred novelou. Vždy bol potrebný rozsah 50 hodín, len to niekto zle čítal a podal zlé vysvetlene, ktoré sa šírilo.

halmako
Príplatok za profesijný rozvoj

Dobrý deň
Prepáčte, že Vás znova obťažujem ale ešte raz by som sa chcela opýtať na príplatok za profesijný rozvoj
za absolvovanie špecializačného vzdelávania na výkon činnosti " Uvádzajúci pedagogický zamestnanec."
Podľa § 64 zákona 138/2019 boli vymenované druhy špecializačného vzdelávania a tam nebol. Od 01.09.2023 sa zmenilo znenie.?
Ďakujem

halmako
Príplatok za profesijný rozvoj

Dobrý deň,
Dovolím si citovať zákon 138/2019 §64 sa odvoláva na §36 odst.1 písm.b/ až h/, k/až m/,
čiže písm .a tam nie je a to je uvádzajúci pedagogický zamestnanec.
Prepáčte, možno tomu nerozumiem a chcela by som Vás poprosiť o vysvetlenie
Ďakujem veľmi pekne

Maria Pavlikova
Príplatok za profesijný rozvoj

Dobrý deň,
je to tak, ako ste si to v zákone našli. Príplatok za profesijný rozvoj podľa § 14e ods. 1 písm. c) zákona č. 553/2003 Z. z. za špecializačné vzdelávanie sa priznáva len pre presne vymenované špecializačné činnosti v kariérových pozíciách, ktoré sú uvedené v § 64 ods. 2, písm. a), 3. bod zákona č. 138/2019 Z. z. Za špecializačné vzdelávanie určené pre uvádzajúceho pedagogického zamestnanca Vášmu zamestnancovi nepatrí. Ospravedlňujem sa, ale v mojej predchádzajúcej odpovedi som sa zamerala na Vašu otázku so spätným priznaním príplatku.