4 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Elina
Príplatok za profesijný rozvoj

Dobrý deň,
môže učiteľ , ktorý nespĺňa kvalifikačný predpoklad na špeciálnu školu, čiže nemá špeciálnu pedagogiku, mať priznaný príplatok za profesijný rozvoj?
Ďakujem

Maria Pavlikova
Príplatok za profesijný rozvoj

Neuvádzate o aké vzdelávanie sa jedná, ale je na riaditeľovi školy, aby učiteľovi, ktorý nespĺňa kvalifikačný predpoklad umožnil sa ďalej vzdelávať. Je to neobvyklé. V prípade, že mu plynie lehota na získanie špeciálno-pedagogickej spôsobilosti a vzdelával sa v bežnej škole, tak by som sa priklonila k jeho vyplácaniu. Zamestnanec by mal najskôr získať špeciálno-pedagogickú spôsobilosť a až následne svoju kvalifikáciu prehlbovať, zdokonalovať a pod.

Elina
Príplatok za profesijný rozvoj

Dobrý deň,
učiteľ je slovenčinár a aj učí slovenčinu na špeciálnej škole. Lehota na získanie špeciálnopedagogickej spôsobilosti už uplynula. Začal ju študovať až po lehote. Čiže teraz študuje špeciálnu pedagogiku, ale tým, že lehota uplynula je zaradený ako nekvalifikovaný. Po starom získal kredity za inovačné a aktualizačné vzdelávanie v oblasti slovenského jazyka.
Ďakujem ešte raz.

Maria Pavlikova
Príplatok za profesijný rozvoj

V § 14e ods. 6 zákona č. 553/2003 Z. z. je uvedené, že príplatok za profesijný rozvoj nepatrí pedagogickému zamestnancovi, ktorý nespĺňa kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti. § 32g také ustanovenie nemá, pretože v tomto § sa riešili iné problémy, ale ja by som nemenila svoju predchádzajúcu odpoveď. Mali ste dôraznejšie dozrieť na jeho vzdelávanie. Mal sedem rokov na doplnenie špeciálno-pedagogickej spôsobilosti. Nedá sa uplatniť ani § 87 ods. 5 zákona č. 138/2019 Z. z. ?