5 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Meska
Príplatok za profesijný rozvoj a II. atestácia

Dobrý deň, chcem sa opýtať na kreditový príplatok za profesijný rozvoj po vykonaní II. atestácie.
Mám zamestnankyňu, ktorá doniesla osvedčenie o II. atestácii dňa 12.2.2020. Dátum vykonania II. atestácii je na osvedčení 16.1.2020.
Zamestnankyňu som preradila do 9. platovej triedy 17.1.2020 a teraz jej mám nechať tie kredity podľa §32g za profesijný rozvoj alebo zrušiť?
Povedala mi, že 60 kreditov použila na II. atestáciu, ale ja som sa tu dočítala, že kredity za profesijný rozvoj podľa § 32g sa na atestáciu nedali použiť, čiže príplatok za profesijný rozvoj podľa § 32g by jej mali ostať.
Ďakujem

Maria Pavlikova
Príplatok za profesijný rozvoj a II. atestácia

V čase, keď sa Vaša zamestnankyňa prihlásila na vykonanie druhej atestácie bol platný zákon č. 317/2009 Z. z., v ktorom na vykonanie atestácie sa vyžadovalo predložiť doklady o získaných kreditoch. Od 1. 9. 2019 je platný zákon č. 138/2019 Z. z., ktorý už na vykonanie atestácie osvedčenia o získaných kreditoch nepožaduje. Od 17. 1. 2020 zamestnankyňu preradíte do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou do 9. platovej triedy. Príplatok za profesijný rozvoj, ktorý ste je priznali od 1. 9. 2019 budete vyplácať do 31. 8. 2026.

Meska
Príplatok za profesijný rozvoj a II. atestácia

Ďakujem veľmi pekne...

zstvrch
Zaradenie učiteľa AJ

Dobrý deň, chcem Vás poprosiť o pomoc pri zaradení nového učiteľa AJ. Má ukončené pedagogické vzdelanie 2. stupňa ukončené 1998 ako profesorka slovenského jazyka, potom v roku 1999 má diplom ako profesorka anglického jazyka. Oba diplomy sú s VŠP Gyulu Juhásya, Segedín, Maďarsko. Potom v roku 2011 ukončila rozširujúce štúdium kvalifikovaných učiteľov cudzích jazykov a literatúry o didaktiku cudzích jazykov pre mladší školský vek. Ďalej v roku 2019 si urobila atestáciu zaradenie ako učiteľ pre primárne vzdelávanie - Rozvíjanie jazykových zručností v predmete anglický jazyk u žiakov konzervatória, MPC Žilina. V roku 2020 ukončila 2. atestáciu ako učiteľka pre nižšie stredné vzdelanie - Rozvoj čítania s porozumením v predmete slovenský jazyk a slovenská literatúra, MPC Bratislava. K tomu všetkému má ešte aj kredity. U nás bude vyučovať celý úväzok učiteľka AJ na 1. aj 2. stupni ZŠ. Prosím Vás o pomoc pri jej zaradení. Kredity v predchádzajúcom zamestnaní mala priznané ale nie som si istá či jej ich môžem priznať aj ja. Vopred veľmi pekne ďakujem.

Maria Pavlikova
Zaradenie učiteľa AJ

Má Vaša pani učiteľka rozhodnutie o rovnocennosti vzdelania získaného v Maďarsku so vzdelaním na Slovensku ? Ak áno, pani učiteľka je kvalifikovaná, osvedčenia o získaných kreditov má pravdepodobne pre kategóriu učiteľ, môžete pokračovať s vyplácaním príplatku za profesijný rozvoj podľa § 32g zákona č. 553/2003 Z. z. do 31. 8. 2026. Môžete si vyžiadať potvrdenie o jeho vyplácaní od 1. 9. 2019. Ak v roku 2019 absolvovala prvú atestáciu, zaradíte ju do kariérového stupňa učiteľka s prvou atestáciou do 8. platovej triedy. V súlade s § 30 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/2019 Z. z. do kariérového stupňa učiteľ s druhou atestáciou ju zaradíte až v roku 2024.