1 príspevok / 0 nový
Stanka.01
Príplatok za profesijný rozvoj - inovačné vzdelávanie

Dobrý večer,
chcela by som Vás poprosiť o vysvetlenie -

Zamestnávateľ podporuje profesijný rozvoj podľa odseku 1
a) priznaním príplatku za profesijný rozvoj podľa osobitného predpisu po dvoch
rokoch výkonu pracovnej činnosti za úspešné absolvovanie ...

Následne nato, § 14e ods. 3 zákona č. 553/2003 Z. z. ustanovuje, že príplatok za profesijný rozvoj
podľa odseku 1 zamestnávateľ prizná od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po
mesiaci, v ktorom pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec požiadal o priznanie
príplatku za profesijný rozvoj.

Moja otázka znie - môžem si požiadať o príplatok za profesijný rozvoj, ak ešte nemám splnenú podmienku dvoch rokov výkonu pracovnej činnosti avšak s prihliadnutím na § 14e ods. 3 ? (som samostatný pedagogický zamestnanec, mám absolvované inovačné vzdelávanie so začiatkom v auguste 2019, a ukončením v októbri 2019).

Vopred Vám ďakujem za odpoveď a vysvetlenie.