1 príspevok / 0 nový
ena77
Príplatok za riadenie

Dobrý deň prajem. Naša obec je zriaďovateľom MŠ bez právnej subjektivity, kde zamestnávame len jedného pedagogického zamestnanca, ktorý je zároveň aj riaditeľom zariadenie. Chceme sa spýtať či aj v takomto prípade riaditeľovi patrí príplatok za riadenie, keď je jediným pedagogickým zamestnancom a na základe čoho sa vypočítava.
Ďakujeme