1 príspevok / 0 nový
Erika Liptakova
Príplatok za riadenie pre vedúcu ŠJ

Dobrý deň pani Pavlíková!

Poprosila by som o usmernenie.
V strednej škole máme zamestnankyňu, ktorá je na 50% úväzok kuchárka a na 50% úväzok vedúca školskej jedálne. Má len 1 pracovnú zmluvu, v ktorej je uvedené, v akej funkcií bude na akom úväzku.

Pri funkcií - vedúca ŠJ má určeného priameho nadriadeného riaditeľa školy.
A v školskej jedálni máme ešte jednu zamestnankyňu na celý úväzok. T.j. riadi (len túto) jednu zamestnankyňu.

Uvedená vedúca ŠJ je zaradená (pri tejto funkcií) do 5. platovej triedy.
vo funkcií kuchárka je zaradená do 2. platovej triedy.

Ako sa má určiť pre takúto zamestnankyňu príplatok za riadenie? Na ktorom stupni riadenia je jej pracovné miesto? A príplatok za riadenie sa vypláca v pomernej výške k úväzku? V uvedenom prípade patrí príplatok za celý úväzok, alebo len za polovičný úväzok, keďže len na 50% úväzok je vedúcou ŠJ?

Za Vašu odpoveď Vám vopred ďakujem.