2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
ErikaLiptáková
Príplatok za riadenie pre vedúcu ŠJ

Príplatok za riadenie pre vedúcu ŠJ
Dobrý deň pani Pavlíková!

Poprosila by som o usmernenie.
V strednej škole máme zamestnankyňu, ktorá je na 50% úväzok kuchárka a na 50% úväzok vedúca školskej jedálne. Má len 1 pracovnú zmluvu, v ktorej je uvedené, v akej funkcií bude na akom úväzku.

Pri funkcií - vedúca ŠJ má určeného priameho nadriadeného riaditeľa školy.
A v školskej jedálni máme ešte jednu zamestnankyňu na celý úväzok. T.j. riadi (len túto) jednu zamestnankyňu.

Uvedená vedúca ŠJ je zaradená (pri tejto funkcií) do 5. platovej triedy.
vo funkcií kuchárka je zaradená do 2. platovej triedy.

Ako sa má určiť pre takúto zamestnankyňu príplatok za riadenie? Na ktorom stupni riadenia je jej pracovné miesto? A príplatok za riadenie sa vypláca v pomernej výške k úväzku? V uvedenom prípade patrí príplatok za celý úväzok, alebo len za polovičný úväzok, keďže len na 50% úväzok je vedúcou ŠJ?

Za Vašu odpoveď Vám vopred ďakujem.

Maria Pavlikova
Príplatok za riadenie pre vedúcu ŠJ

Dobrý deň,
v prvom rade si overte na regionálnom úrade školskej správy, či to môže takto byť, či vedúca školskej jedálne môže riadiť sama seba ako kuchárku. Podľa mňa nie. Príplatok za riadenie by jej patril na IV. úrovni riadenia, ak bude riadiť minimálne dvoch podriadených zamestnancov. V súlade s § 27 ods. 1 zákona č. 553/2003 Z. z. sa všetky príplatky vyplácajú v pomernej výške k úväzku. Zaradenie do platových tried je správne, ale mali by byť dve pracovné zmluvy a dve oznámenia o výške a zložení funkčného platu.