1 príspevok / 0 nový
Veronna
Priplatok za rozsirujuce studium

Dobrý deň,pani Pavliková prosím o radu,

29.mája 2014 som ukončila rozširujúce štúdium anglického jazyka podľa §8 zákona č. 317/2009 Z.z.

Mám nárok na kreditový príplatok?

K 31.12.2014 som mala započítanú prax 4 roky a 260 dní.Zamestnávateľka mi na ústnu žiadosť odmietla uznať kreditový príplatok,hoci ma zamestnala hlavne kvôli anglickemu jazyku.V novembri 2015 mi tento príplatok nakoniec priznala. Kvôli zlým vzťahom s ňou som musela zmeniť zamestnávateľa. Mám právo žiadať od nej spätne vyplatenie sumy za kreditový príplatok, ktorý mi predtým nepriznala? Ide o obdobie od septembra 2014 do novembra 2015.Trojročné rozširujúce štúdium má stálo veľa peňazí.Na novom pracovisku mi opäť odmietajú tento príplatok priznat.Ako mám postupovat? Na koho sa mám obrátiť?
Ďakujem za odpoveď.