2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Meska
Príplatok za rozširujúce štúdium

Dobrý deň, chcem sa opýtať mám zamestnankyňu, ktorá bola nekvalifikovaná má vyštudovanú sociálnu prácu a v roku 2019 nastúpila na rozširujúce štúdium v odbore učiteľstvo a pedagogické vedy, v študijnom programe: učiteľstvo pre primárne vzdelávanie v rozsahu 202 hodín...2.11.2021 mi doniesla vysvedčenie o rozšírení pedagogickej spôsobilosti, ktoré bolo vydané 10.9.2021... v roku 2018 mala priznaný príplatok za profesijný rozvoj podľa § 32g vo výške 6%...
od 11.9.2021 som ju spätne zaradila do 7. platovej triedy...ako je to s priznaním kreditového príplatku za rozširujúce štúdium? môžem jej priznať ešte aj ten príplatok od decembra 2021? ako to riešiť?
Ďakujem

Maria Pavlikova
Príplatok za rozširujúce štúdium

Príplatok za profesijný rozvoj podľa § 14e zákona č. 553/2003 Z. z. vo výške 6 % jej môžete priznať na základe jej žiadosti od 1. 10. 2021 alebo od nasledujúceho mesiaca po doručení žiadosti na jeho vyplácanie . Bude sa vyplácať po dobu siedmich rokov.