4 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Katarína Bulík ...
Príplatok za rozširujúce štúdium

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať.. Som pôvodne učiteľkou odborných predmetov a spravila som si 2 rozširujúce štúdiá. Momentálne pôsobím na ZŠ, kde uplatňujem iba tieto rozširujúce štúdiá. Posledné skom skončila toho roku t. J. 2022. Chcem. Sa opýtať či aj ja mám nárok na 12% navýšenie zo základnej platovej tarify, alebo sa to na mňa nevzťahuje a teda ak mám na to nárok a si to chcem uplatniť ako mám postupovať. Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Príplatok za rozširujúce štúdium

Pedagogickému zamestnancovi za absolvované rozširujúce štúdium patrí príplatok za profesijný rozvoj podľa § 14e ods. 1 písm. a) zákona č. 553/2003 Z. z. vo výške 12 % platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený. Príplatok sa vypláca v súlade s ods. 2 ods. 3 uvedeného paragrafu po dobu siedmich rokov od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom pedagogický zamestnanec požiadal o jeho priznanie.

Katarína Bulík ...
Poďakovanie

Ďakujem veľmi pekne za odpoveď

Katarína Bulík ...
Prosba o info

To znamená, že sa môže požiadať o tento príplatok aj o niekoľko rokov od ukončenia?