5 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
denda0300
Príplatok za rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky

Dobrý deň, mám podľa zákona č. 553/2003 Z. z. Príplatok za profesijný rozvoj za rozširujúce štúdium právo na tento príplatok k platu ak mám vyštudované:
1. Učiteľstvo ekonomických predmetov - Mgr.,
2. Rozširujúce štúdium predprimárnej pedagogiky na UMB BB
3. Rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky mentálne postihnutých pre učiteľov na UK BA - štátne skúšky v septembri 2023 a mám to následne aj v pláne profesijného rozvoja schválené riaditeľkou školy?

Ďakujem za Vašu odpoeď.

Maria Pavlikova
Príplatok za rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky

Dobrý deň,
príplatok za profesijný rozvoj podľa § 14e zákona č. 553/2003 Z. z. za rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky mentálne postihnutých pre učiteľov Vám neprináleží. Vyplýva to z § 64 ods. 2 písm. a) 1. bod zákona č. 138/2019 Z. z. Štúdium však nie je ukončené.

denda0300
Príplatok

Samozrejme sa jedná o obdobie po ukončení RŠ ŠP...ani v takom prípade? Ďakujem,

Pacuchova87
podotázka

Dobrý deň p. Pavlíková, v prípade, ktorý má p. denda0300 by priznanie príplatku za prof. rozvoj ovplyvnil fakt keby nevyučovala v špeciálnej škole ale v štandarnej základnej škole? Ďakujem.

Maria Pavlikova
Príplatok

Dobrý deň,
nie, nepatrí, je to uvedené v § 64 ods. 2 písm. a) 1. bod zákona č. 138/2019 Z. z. , ktorý som Vám citovala v predchádzajúcej odpovedi.