2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
marygaj
Príplatok za triednictvo na večernej forme štúdia

Dobrý deň, chcem sa opýtať na triednictvo na nadstavbovej forme štúdia. Má učiteľ nárok na príplatok za triednictvo v plnej výške, ak je triedny v triede, kde vyučovanie prebieha večernou formou 3-krát do týždňa? V triede sa nehodnotí správanie, študujú tam dospelí ľudia, ktorí už majú výučný list a popri zamestnaní si dorábajú maturitu.

Maria Pavlikova
Príplatok za triednictvo na večernej forme štúdia

Triedny učiteľ je podľa § 33 ods. 4 zákona č. 317/2009 Z. z. pedagogický zamestnanec - špecialista. Ak vykonáva činnosť triedneho učiteľa, t. j. v triede vyučuje, vedie pedagogickú dokumentáciu a vykonáva aj ostatné činnosti s tým spojené, nerozlišujeme, či ide o dennú formu alebo večernú formu štúdia. Zohľadňujeme vykonávanú činnosť, za ktorú mu patrí aj príplatok triedneho učiteľa v súlade s 13b, ods. 1 zákona č. 553/2003 Z. z.