4 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
yvorus
Príplatok za vzdelávanie

Dobrý deň. Rád by som sa informoval ohľadom uznania štátnych jazykových skúšok ako aj rozširujúceho štúdia v súvislosti so súčasným zákonom.
Dovoľte mi prosím popísať moju súčasnú situáciu.
Do školstva som nastúpil po 10 ročnej praxi v súkromnom sektore.
Zmluvu som uzavrel od 1.9.2016 a momentálne pôsobím ako učiteľ na gymnáziu.
Vzhľadom na to, že som skončil Fakultu elektrotechniky a informatiky v Bratislave, v roku 2009 som ukončil doplňujúce pedagogické štúdium a v roku 2013 som absolvoval všeobecnú štátnu jazykovú skúšku z ANJ, som bol pri nástupe do školstva som kvalifikovaný učiteľ predmetov Informatika a Anglický jazyk.
Bohužiaľ podľa vtedy platného zákona som si nemohol nárokovať na kreditový príplatok za štátnu jazykovú skúšku, nakoľko zákon hovoril, že uznanie kreditov za štátnu jazykovú skúšku je možné až po 3 rokoch pedagogickej praxe.
Z toho dôvodu som absolvoval iné vzdelávanie v roku 2017, za ktoré mi bolo priznaných 60 kreditov, a teda som mohol poberať kreditový príplatok, ktorý poberám aj v súčasnosti.
Kredity a ani príplatok za štátnu jazykovú skúšku z ANJ mi ale nikdy neboli priznané a ani vyplácané.
V roku 2017 som absolvoval aj všeobecnú štátnu jazykovú skúšku zo španielskeho jazyka a opäť som za ňu nezískal žiadne kredity, domnievajúc sa, že mi budú priznané po 3 rokoch praxe spolu s kreditmi za štátnu skúšku z ANJ a následne ich budem môcť použiť na vykonanie atestačných skúšok.
Rovnako som v júni 2019 dokončil aj rozširujúce štúdium telesnej a športovej výchovy. (kedysi bolo rozširujúce štúdium náhradou 1. atestácie, neskôr zaň bolo 60 kreditov a nakoniec už nič)
Kredity ako aj celý systém atestácií boli však k 1.9.2019 zrušené a teda príplatky ako ani kredity, ktoré som zbieral na následné vykonanie atestácií mi neboli nikdy priznané a atestáciu som nakoniec nevykonal.
Rád by som sa spýtal, či je možné niektoré z týchto vzdelávaní ešte použiť aj po roku 2026, keď mi prestane platiť súčasný kreditový príplatok, alebo mi odporúčate absolvovať radšej nejaké iné, novšie?
Nedalo by sa niečo z toho prípadne použiť aspoň do atestačného portfólia?
Teoreticky by som mohol v roku 2026 čerpať 7 rokov príplatok za štátnu skúšku z ANJ, následne ďalších 7 rokov za ŠPJ a potom ešte 7 rokov za rozširujúce štúdium TSV. Len to mi asi nikto nezaručí.
Ďalšia smutná vec ohľadne školského zákona je, že vzdelanie, ktoré som absolvoval ja, by stačilo pred rokom 2009 na uznanie náhrady kvalifikačnej skúšky a tým pádom aj následnej 1. Atestácie 4x (DPŠ, 2x jazyk, rozširujúce štúdium) a ja momentálne nemám ani zákonný nárok ani na príplatok.

yvorus
Príplatok za vzdelávanie

V poslednej vete som mal na mysli príplatok po roku 2026. Zamestnávateľ mi odporučil absolvovať novšie vzdelávania, čo samozrejme nie je problém. Robiť si kredity a vzdelávanie na 21 rokov dopredu asi nebol najlepší nápad, ale viete, bol som pomerne mladý, mal som čas a netušil som, že v školských zákonoch sa každú chvíľu niečo mení :-)

Maria Pavlikova
Príplatok za vzdelávanie

Rozumiem Vám, ale takto to nefunguje. Kredity za štátnu jazykovú skúšku sa priznávali tak ako píšete. Avšak "kredity ako aj celý systém atestácií boli však k 1.9.2019 zrušené a teda príplatky ako ani kredity, ktoré som zbieral na následné vykonanie atestácií mi neboli nikdy priznané a atestáciu som nakoniec nevykonal." Toto nie je správne, pretože atestácie sa vykonávajú naďalej a od 1. 9. 2019 nepotrebujete na ich vykonanie ani 1 kredit, teda atestáciu ste mohli vykonať a naďalej poberať kreditový príplatok do 31. 8. 2026. To ste nevyužili. Vzdelávania samozrejme môžete použiť do atestačného portfólia a to čím skôr. Žiadne z predchádzajúcich vzdelaní nemôžete využiť po 31. 8. 2026 na ďalšie príplatky. "Teoreticky by som mohol v roku 2026 čerpať 7 rokov príplatok za štátnu skúšku z ANJ, následne ďalších 7 rokov za ŠPJ a potom ešte 7 rokov za rozširujúce štúdium TSV. Len to mi asi nikto nezaručí." to Vám naozaj nikto nezaručí ani kredity neprizná, ani takáto retroaktivita nie je možná.

yvorus
Príplatok za vzdelávanie

Ďakujem pekne za odpoveď. Absolvujem teda do roku 2026 iné vzdelávanie, či už aktualizačné alebo inovačné tak, aby som mal k skončeniu platnosti súčasného kreditového príplatku v roku 2026 v rezerve opäť 12% príplatok. Takto by to už snáď fungovať mohlo.
To, že atestácie bežia od 1.9.2019 po novom samozrejme viem. Ja som sa chystal po skončení rozširujúceho štúdia a troche oddychu(predsa len, nie som stroj, ktorý sa po 2 ročnom rozširujúcom štúdiu ihneď pustí do písania ďalšej práve)napísať atestačnú prácu, lenže zrazu prišlo atestačné portfólio, o ktorom prvý rok takmer nikto nevedel, ako to má vyzerať a potom zase COVID, kedy sa viacmenej učilo-neučilo. A okrem toho pribudla limitujúca podmienka 5 rokov na pozícii samostatný pedagóg, ktorú som splnil až v decembri 2021. Teraz je už situácia stabilnejšia, a preto zisťujem, ako postupovať. Ďakujem ešte raz veľmi pekne za pomoc a radu.