4 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
aadaa66
Príplatok za zmennosť

Dobrý deň, prosím Vás chcem sa poradiť. V materskej škole s celodennou výchovnou starostlivosťou majú pedagogickí zamestnanci rozvrhnutý pracovný čas do dvoch zmien. Ranná zmena učiteľky začína o 7:00 hod. a končí o 13:00 hod., 2. zmena začína o 10:30 hod. a končí o 16:30 hod. Ranná zmena riaditeľky začína 07:00 hod a končí o 12:00 hod, 2.zmena začína o 11:50 hod. Prevádzka v danej materskej škole začína o 7:00 hod. a končí o 16:30 hod. Patrí vzhľadom na uvedené zamestnancom materskej školy príplatok za zmennosť v zmysle § 13 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov? Ďakujem .

Maria Pavlikova
Príplatok za zmennosť

Áno, príplatok za zmennosť Vám patrí a vypláca sa v súlade s § 13 zákona č. 553/2003 Z. z. Tento predpis ako osobitný predpis pre zamestnancov a zamestnávateľov vo verejnej správe a tým aj v školstve má prednosť pred Zákonníkom práce.

Alica316
Príplatok riaditeľky MS

Dobrý deň, ja by som chcela poradiť. Aký je plat riaditeľky MS ak spĺňa všetky kritéria a má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa? Zriaďovateľ je obec. V MS je jedna trieda, jedna uc. a jedna asistentka .V MS su aj dalsie príplatky. Aké a patrí to riaditeľke ? Na čo všetko má nárok lebo na obci majú niekedy svoje pravidla. Dakujem za vysvetlenie

melsik1
Príplatok riaditeľky MS

Dobrý deň,
keďže ste vedúci pracovník, musíte mať I. atestáciu a teda zaradená v platovej tr. 8 + príplatok za odpracované roky + riadiaci príplatok, ktorý však závisí od veľkosti obce (počtu obyvateľov) min je 12% do 50% platovej triedy - zákon 553/2003.