1 príspevok / 0 nový
personalista77
Príplatok za zmennosť

Dobrý deň pani Pavlíková.
Môže zamestnávateľ odobrať PZ - vychovávateľom na ŠI príplatok za zmennosť na prázdniny júl, august?
A taktiež má právo zamestnávateľ príplatok za zmennosť odobrať nepedag. zamestnancom, napríklad kuchárom a vrátnikom na ŠI, keďže cez letné prázdniny buď robia len jednu rannú zmenu, alebo čerpajú dovolenku.
Ďakujem.