8 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Kika20
Príplatok za zmennosť v MŠ

Pani Pavlíková , prosím Vás o potvrdenie či konáme správne . Ak v materskej škole s celodennou výchovnou starostlivosťou majú pedagogickí zamestnanci rozvrhnutý pracovný čas do dvoch zmien. Ranná zmena začína o 8:00 hod. a končí o 14:00 hod., 2. zmena začína o 10:30 hod. a končí o 16:00 hod. Prevádzka v danej materskej škole začína o 8:00 hod. a končí o 16:00 hod.
V zmysle § 90 ods. 7 Zákonníka práce je ranná zmena pracovná zmena, ktorej prevažná časť spadá do času medzi 6. hodinou a 14. hodinou. Odpoludňajšia zmena je pracovná zmena, ktorej prevažná časť spadá do času medzi 14. hodinou a 22. hodinou. Patrí vzhľadom na uvedené zamestnancom materskej školy príplatok za zmennosť v zmysle § 13 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov? Ďakujem .

Maria Pavlikova
Príplatok za zmennosť v materskej škole

V § 1 ods. 4 zákona č. 552/2003 Z. z. je uvedené, že na pracovnoprávne vzťahy zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme sa vzťahuje Zákonník práce, ak tento zákon alebo osobitný prepis neustanovuje inak. Aj v Zákonníku práce v § 3 ods. 1 je uvedené - pracovnoprávne vzťahy zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme sa spravujú týmto zákonom, ak osobitný zákon neustanovuje inak. Neviem ako konáte, ale jednoznačne učiteľkám v materskej škole s celodennou prevádzkou príplatok podľa § 3 zákona č. 553/2003 Z. z. za zmennosť patrí. https://www.minedu.sk/data/att/2929.pdf

Kika20
Príplatok za zmennosť v materskej škole

Pani Pavlíková , ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

ms.sobotiste
Príplatok za zmennosť - riaditeľka MŠ.

Dobrý večer, prosím Vás, patrí príplatok za zmennosť riaditeľke MŠ, ktorej zriaďovateľom je obec? Tvrdia, že vzhľadom k tomu, že poberá príplatok za riadenie, príplatok za zmennosť jej neprináleží.
Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Príplatok za zmennosť - riaditeľka MŠ

Dobrý deň,
ak Vaša riaditeľka vykonáva svoju pracovnú činnosť na zmeny tak aj ako ostatné zamestnankyne, príplatok za zmennosť jej patrí. Príplatok za riadenie nie je všeobecný príplatok, ktorý by mal zastrešovať všetko, čo zriaďovateľ porušuje. Sú to dva príplatky a jeden nenahrádza druhý.

ms.sobotiste
Príplatok za zmennosť - riaditeľka MŠ.

Ďakujem za odpoveď p. Pavlíková.

Ľubomíra.b
Príplatok za zmennosť v MŠ

Dobrý deň, sme MŠ, s celodennú prevádzkou,tak ako uvádzate vyššie, podľa § 3 zákona č. 553/2003 Z. z. príplatok za zmennosť nám patrí mesačne- ibaže v tom zákone je určený "v rámci rozpätia 1,3 % až 10 % platovej tarify prvého platového stupňa prvej platovej triedy základnej stupnice platových taríf..." A vo vyhláške ktorú uvádzate pre MŠ je iné rozpätie - https://www.minedu.sk/data/att/2929.pdf, preto by som sa chcela opýtať, čo má vyššiu platnosť vyhláška,či zákon, respektíve podľa ktorého sa má vypočítavať príplatok učiteľkám v MŠ. Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Príplatok za zmennosť v MŠ

Dobrý deň,
v odpovedi z 11. 3. 2019 som uviedla odkaz na metodické usmernenie z MŠVVaŠ SR (nie je to vyhláška), v ktorom je uvedené rozpätie príplatku za zmennosť poľa § 13 zákona č. 553/2003 Z. z. 2,1 % - 16,7 %. Rozpätie, ktoré uvádzate - 1,3 % až 10 % je aktuálne pravdepodobne od 1. 1. 2019, resp. je aktuálne v roku 2023. Samozrejme zákon má nad ostatným usmerneniami prednosť a vždy je potrebné sledovať aktuálny zákon.