3 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
serova.su
Príplatok začínajúceho učiteľa

Prajem pekný deň, chcela by som Vás poprosiť o odpoveď na otázku:
absolventka VŠ 1. stupňa ( sociálna práca ) nastupuje do zamestnania ako vychovávateľka na ZŠ ( teda nie je kvalifikovaná ). Nemá pedagogickú prax, ani ukončené adaptačné vzdelávanie. Patrí jej príplatok začínajúceho učiteľa?
Ďakujem za odpoveď.

ala99
Nie, v prvom rade má splniť

Nie, v prvom rade má splniť požadované kvalifikačné predpoklady, až po absolvovaní maturity z vychovávateľstva môže byť zaradená na adaptačné vzdelávanie a vtedy jej môže byť priznaný príplatok začínajúceho učiteľa. Ak nemá vzdelanie a neukončí ho do 2 rokov od nástupu do zamestnania, zamestnávateľ je povinný s ním rozviazať pracovný pomer z dôvodu nesplnenia kvalifikačných predpokladov.

Maria Pavlikova
Príplatok začínajúceho učiteľa

Do pracovného pomeru máme prijímať kvalifikovaných pedagogických zamestnancov, aby sme sa vyhli takýmto problémom. Nesúhlasím s Vašim názorom, že má dva roky na doplnenie kvalifikácie. Má dva roky začať a štyri roky skončiť pedagogickú spôsobilosť. A čo v prípade, že sa rozhodne študovať vychovávateľstvo na úrovni magisterského štúdia ? Prepustíme ho ? A prečo sme ho prijali ? Treba ho teraz zaradiť do adaptačného vzdelávania aj s príplatkom začínajúceho pedagogického zamestnanca. Po jeho absolvovaní bude nekvalifikovaný naďalej, ostane v tej istej platovej triede bez príplatku. Alebo počkáme kým si doplní vzdelanie a až po dvoch, resp. štyroch rokoch pedagogickej praxe ho zaradíme ako začínajúceho vychovávateľa a určíme mu uvádzajúceho ?