2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Erik
príprava na 1 atestáciu

Dobrý deň, som učiteľ na základnej škole. Prihlásil som sa so súhlasom riaditeľa na 3 vzdelávania a bol som zaradený do plánu kontinuálnèho vzdelávania. V prvej polovici roka 2015 som ukončil jedno vzdelávanie a kedže zvyšné vzdelávania sa neuskutočnili, v júli som sa prihlásil na edukačnú prípravu pre 1. atestáciu so súhlasom riaditeľa. Prvé vzdelávanie som mal s náhradou mzdy a výdavkov. Mám nárok na uvolnenie z práce s náhradou mzdy + nárok na uvolnenie z práce s náhradou funkčnèho platu aj v tomto prípade? Ďakujem

Maria Pavlikova
Príprava na prvú atestáciu

Podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 317/2009 Z. z. pedagogickému zamestnancovi patrí pracovné voľno s náhradou funkčného platu v rozsahu päť pracovných dní v kalendárnom roku na účasť na kontinuálnom vzdelávaní a podľa písm. b) ďalších päť dní na prípravu a vykonanie atestácie. Toto pracovné voľno sa poskytuje v súlade so zákonom s náhradou funkčného platu. Ak ste si v roku 2015 vyčerpali päť pracovných dní s náhradou funkčného platu na účasť na kontinuálnom vzdelávaní, tak v roku 2015 môžete čerpať aj päť pracovných dní s náhradou funkčného platu na prípravu a vykonanie atestácie.