1 príspevok / 0 nový
Papp Andrea
príspevok na LVVK

Dobrý deň, môže byť z príspevku na LVVK od štátu hradená aj mzda zdravotnej sestry?