5 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
katka194
Príspevok za rozširujúce štúdium

Dobrý večer prajem,

v máji som štátnou skúškou ukončila rozširujúce štúdium s názvom:
"Štúdium špeciálnej pedagogiky pre pedagogického zamestnanca v školách a školských zariadeniach pre deti alebo žiakov so zdravotným znevýhodnením."
Moje pracovné zaradenie je učiteľka v špeciálnych triedach 2. stupňa. Môžem požiadať o 6 percentný príplatok za toto ukončenie, ktoré som uvádzala aj v profesijnom raste? Ak áno od akého obdobia by mi bol priznaný. Ďakujem

Maria Pavlikova
Príplatok za profesijný rozvoj

Príplatok za profesijný rozvoj za rozširujúce štúdium podľa § 14e ods. 1 písm. a) zákona č. 553/2003 Z. z. patrí vo výške 6 % platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je pedagogický zamestnanec zaradený. V § 64 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/2019 Z. z. je uvedené, že zamestnávateľ podporuje profesijný rozvoj priznaním príplatku za úspešné absolvovanie rozširujúceho štúdia okrem rozširujúceho štúdia špeciálnej pedagogiky pedagogického zamestnanca školy pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Z uvedeného vyplýva, že príplatok za profesijný rozvoj za rozširujúce štúdium Vám nepatrí.

Mili S.
príplatok za profesijný rozvoj, resp. kreditný príplatok

Prosím o informáciu, či mám nárok na príplatok za profesijný rozvoj v mojom prípade: som stredoškolská učiteľka. Dňa 31. augusta 2021 so mnou zamestnávateľ skončil pracovný pomer z dôvodu dosiahnutia veku 65 rokov. Následne od 6. septembra 2021 so mnou uzavrel novú pracovnú zmluvu na dobu určitú (na 1 rok). Predtým som mala príplatok za profesijný rozvoj (12 %), avšak od septembra príplatok nemám. Vopred ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
príplatok za profesijný rozvoj

Ak ste mali do 31. 8. 2021 nárok na príplatok za profesijný rozvoj podľa § 32g zákona č. 553/2003 Z. z., tak nárok máte aj od 6. 9. 2021 aj o toho istého zamestnávateľa aj v prípade, že by ste zamestnávateľa zmenili.

jfrederiksen427
wikipedia

Pozreli ste sa na <a href="https://www.wikipedia.org/">Wikipédiu</a> https://www.wikipedia.org/? Je to veľmi užitočné pre rozširovanie horizontov. Radím vám.