5 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
AnnaSunova
Prítomnosť pedagogického zamestnanca v škole počas letných prázdnin.

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či mi môže zamestnávateľ (súkromná stredná škola) nariadiť dochádzanie do práce počas letných prázdnin v dĺžke trvania 4 týždne, nakoľko mám na leto len 18 dní dovolenky, lebo 9 si "musím" odložiť na jesenné a zimné prázdniny. Na našej škole neexistujú nadčasy a náhradné voľná. Dochádzanie do práce, kde nemám čo robiť počas leta mi príde absurdné obzvlášť, keď dochádzam 80 km od domova každý deň. Našla som v Pracovnom poriadku pre pedagogických zamestnancov na stránke Ministerstva školstva, že riaditeľ školy je povinný počas prázdniny prideľovať prácu pedagogickým zamestnancom mimo pracoviska v čase, keď nečerpajú dovolenku ani náhradné voľno. Pochopila som to tak, že po vyčerpaní mojich 18 dní dovolenky by som mala byť na home office a nie sa dusiť každý deň v škole bez žiakov a len míňať benzin. Ďakujem za odpoveď a rady.

Maria Pavlikova
Prítomnosť pedagogického zamestnanca v škole

Vaša otázka patrí do kategórie vzťahy na pracovisku, do ktorých ja nevstupujem. Obráťte sa na inšpektorát práce.

AnnaSunova
Odpoveď

Aj tak ďakujem za odpoveď, skúsim to adresovať na ten IP.

Katarína Neslušanová
Nadčasové hodiny počas prázdnin

Dobrý deň,

chcela by som sa spýtať, či je to v poriadku, ak si učiteľ počas prázdnin čerpá 8 nadčasových hodín na deň a nie iba podľa rozvrhu ako počas roka.

Ďakujem za odpoveď.

S úctou

Katarína Neslušanová

Maria Pavlikova
Nadčasové hodiny počas prázdnin

Ako som už veľakrát v mojich odpovediach uviedla, čerpanie náhradného voľna v konkrétnej škole musí byť v súlade s vnútorným predpisom školy. Nie je to nová oblasť, neviem, prečo stále vznikajú takéto otázky. Ja nepoznám Vaše vnútorné predpisy, tak neviem, či je to v poriadku. Ale v praxi sa uplatňuje aj takýto prístup a postup. 8 hodín určite nie, pracovná doba je 7,5 hodín.