2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Maria16
Priznanie 1. atestácie

Dobrý večer,prosím Vás o posúdenie môjho prípadu. V roku 1984 som ukončila vysokoškolské vzdelanie - učiteľstvo odborných ekonomických predmetov na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave. Od 1. 9. 1984 som začala učiť na SEŠ odborné predmety. V roku 1987 som absolvovala na Štátnom stenografickom ústave v Bratislave rozširovaciu skúšku pre učiteľstvo techniky administratívy na odborných školách.
Podľa vtedy platnej legislatívy som bola zaradená do 11 platovej triedy. Toto zaradenie trvalo 35 rokov.
Nový zamestnávateľ zdôvodňuje, že ma musí zaradiť do nižšej platovej triedy z dôvodu, že nemám uznanú prvú atestáciu.
V rámci ukončeného odboru na vysokej škole mám ukončené automaticky pedagogické minimum.
Postupuje zamestnávateľ správne pri mojom zaradení?
Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Priznanie 1. atestácie

Bez príslušných vysvedčení a osvedčení nemôžem zodpovedne posúdiť Vašu kvalifikáciu. Písomne sa obráťte na riaditeľa školy a žiadajte písomné stanovisko. Ak nebudete s posúdením Vašej kvalifikácie spokojná, obráťte sa v súlade s § 14 ods. 4 zákona č. 138/2019 Z. z. na okresný úrad v sídle kraja na preskúmanie posúdenia plnenia kvalifikačných predpokladov riaditeľom školy.