7 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
sandy16
priznanie bývalého kreditového príplatku

Dobrý deň,
prijali sme na miesto učiteľky 1. stupňa ZŠ pani, ktorá nám priniesla osvedčenie o ukončení vzdelávania na splnenie kvalifikačného predpokladu na vyučovanie ďalšieho študijného odboru alebo aprobačného predmetu - anglický jazyk pre mladší vek. Na našej škole ale angličtinu nevyučuje, máme inú angličtinárku. Máme jej uznať kredity za toto vzdelávanie a vyplácať je príplatok za profesijný rozvoj podľa § 32g?
Ďakujem pekne za odpoveď.

Maria Pavlikova
priznanie bývalého kreditového príplatku

Nerozumiem otázke. Vy už neposudzujete a neuznávate žiadne kredity. Ak Vám nová zamestnankyňa predloží od posledného zamestnávateľa potvrdenie o tom, že od 1. 9. 2019 jej bol vyplácaný príplatok za profesijný rozvoj podľa § 32g zákona č. 553/2003 Z. z., budete v ňom pokračovať bez ohľadu na to, či u Vás angličtinu učí alebo nie.

sandy16
priznanie bývalého kreditového príplatku

Pani nastúpila z úradu práce. Pracovný pomer učiteľky jej skončil 4.7.2019. Dovtedy jej bol vyplácaný aj kreditový príplatok...

sandy16
doplnenie

ešte dopĺňam, že nastúpila 13.02.2020

Maria Pavlikova
priznanie bývalého kreditového príplatku

Ak máte potvrdenie od zamestnávateľa o vyplácaní kreditového príplatku podľa § 14 zákona č. 553/2003 Z. z , tak jej vyplácajte príplatok za profesijný rozvoj podľa § 32g zákona č. 553/2003 Z. z. do 31.8. 2026.

Sisi08
nepriznaný príplatok za profesijný rozvoj

Dobrý deň, pani Pavlíková,
chcela by som sa opýtať, či mám nádej na získanie príplatku za profesijný rozvoj. V roku 2005 som ukončila magisterské štúdium na FF odbor etika- pedagogika. Pracovala som v školskom internáte, neskôr dva roky ako vychovávateľka v školskom klube detí na ZŠ. 29.mája 2019 som ukončila štúdium na Štátnej jazykovej škole štátnou jazykovou skúškou. Od 1.9 2009 som sa zamestnala na ZŠ, učím etiku a nemecký jazyk. Žiaľ, nemohli mi priznať príplatok za profesijný rozvoj, keďže som ho nemala priznaný do 1.9.2009. Nie je to diskriminačné? Nemá mi byť priznaný príplatok len preto, že som robila skúšku v čase, keď sa menil zákon a nestihla som si ho uplatniť? V čase pred 1.9.2009 som bola 1.rok nezamestnaná.
vopred ďakujem za odpoveď.

Sisi08
nepriznaný príplatok

pardon, po spätnom prečítaní opravujem, príplatok som nemala priznaný do 1.9.2019. V čase pred 1.9.2019 som bola rok nezamestnaná.