2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
anna tomcikova
priznanie II. kvalifikačnej skúšky

- po rozširujucom štúdiu o ďalší predmet je to náhrada za II. kval. skúšku?

Maria Pavlikova
Priznanie 2. kvalifikačnej skúšky

Za rozširujúce štúdium ďalšieho predmetu podľa §8a zákona č. 317/2009 Z. z. Vám zamestnávateľ po troch rokoch pedagogickej praxe prizná 60 kreditov. Nie je to náhrada za 2. kvalifikačnú skúšku a ani podľa vyhlášky č. 41/1996 Z. z. §9 ods. 2 nikdy nebola. Bola to náhrada 1. kvalifikačnej skúšky podľa §9 ods. 1 písm. d) vyhlášky č. 41/1996 Z. z.po piatich rokoch pedagogickej praxe