6 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
MP38
priznanie kreditov

Dobrý deň,

som učiteľka odborných predmetov. Vo februári 2009 som ukončila doplňujúce pedagogické štúdium. Za toto štúdium mi nebola priznaná náhrada 1. kvalifikačnej skúšky, nakoľko som ešte nemala 5 rokov praxe. Chcem sa opýtať: Mám za absolvovanie tohto štúdia nárok na priznanie 60 kreditov alebo nárok na vykonanie atestácie do 31.12.2012?

Ďakujem MP.

Andrea Pindiaková
Dobrý deň!Za ukončenie

Dobrý deň!Za ukončenie vzdelávania som získala 130 kreditov.Vzdelávanie bolo ukončené v apríli 2012. Toho času som bola a ešte stále som na MD. Osvedčenie o ukončení mi prišlo až 28.6. 2012. Bol koniec šk. roku a ja som nepodala žiadosť o uznanie kreditov. Chystám sa tak urobiť teraz na začiatku nového šk. roku. V žiadosti chcem požiadať o predĺženie platnosti kreditov kvôli MD. Lenže mám niekoľko otázok. 60 kreditov by som chcela použiť na vykonanie 1. kvalifikačnej skúšky a za 60 kreditov by som chcela poberať kreditový príplatok. Je to možné?Bude mi počas 7 rokov platnosti kreditov vyplácaný súčasne aj kreditový príplatok a zároveň ak úspešne vykonám 1. kvalifikačnú skúšku-atestáciu, môžem postúpiť do vyššej platovej triedy? S tým súvisí tiež navýšenie platu. Musím čakať na odpoveď o uznaní kreditov a až tak môžem použiť 60 kreditov na 1. atestáciu?Ďakujem za odpoveď.

z.duchonova
Absovovanie 1. atestačnej skúšky

Na základe Vášho popisu vyplýva, že k 31. 12. 2012 máte možnosť prihlásiť sa a požiadať o vykonanie 1. astestácie bez toho, aby bola splnená podmienka 60 kreditov. Spolu so žiadosťou (v decembri) však musíte už predložiť aj astestačnú prácu a ďalšie doklady, ktoré sú k tomu potrebné. Viac informácií nájdete na stránke Metodicko-pedagogického centra (www.mpc-edu.sk).

z.duchonova
Atestácia a kredity

Pre pani Pindiakovú:

Požiadať o priznanie kreditov môžete samozrejme aj v septembri (pokiaľ súvisí absolvovanie vzdelania, v ktorom ste kredity získali s výkonom Vašej práce a riaditeľ Vám ho prizná) máte nárok poberať 12% kreditový príplatok po dobu 7 rokov (v ojedinelých prípadoch môže riaditeľ školy predĺžiť túto dobu o ďalšie 3 roky).

Keďže ste za absovované vzdelanie získali 130 kreditov, 60 môžete hneď použiť na vykonanie 1. atestačnej skúšky (musíte však byť zaradená aspoň do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec a musíte spĺňať kvalifikačné predpoklady v plnom rozsahu).

Po úspešnom absolvovaní atestačnej skúšky, Vás zamestnávateľ zaradí do vyššej platovej triedy a za zvyšné kredity máte nárok poberať kreditový príplatok až dovtedy, kým Vám na jeho vyplácanie nezanikne nárok.

Andrea Pindiaková
Ďakujem Vám za odpoveď.

Ďakujem Vám za odpoveď.

Andrea Pindiaková
pre p. Duchonovu

Ďakujem ešte raz za odpoveď.