2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
daniel25
Priznanie kreditov, pedagogická prax

Dobrý deň

učiteľ počas doktorandského štúdia pracoval na strednej škole na dohodu o vykonaní práce. Započítava sa tento čas do pedagogickej praxe za účelom zvýšenia platovej tarify a za účelom zaradenia do kariérového stupňa (učiteľ s 1. atestáciou, keďže už má PhD.) a za účelom priznania kreditov (60 kreditov za PaedDr.)?
Na platovom dekréte (už je v riadnom pracovnom pomere na dobu neurčitú) má ako dĺžku praxe 3 roky aj niekoľko mesiacov (tam bol započítaný aj čas práce na dohodu), tarifný plat má preto zvýšený o 3 %. Napriek tomu, že podľa tohto dekrétu má 3 roky praxe, nie je zaradený do 11. platovej triedy (hoci kto má PhD a 3 roky praxe by do nej mal byť zaradený, lebo je ako zamestnanec s 1. atestáciou) a nemá priznané ani kredity za PaedDr. (hoci zamestnancovi sa pri praxi 3 roky za rigoróznu skúšku priznáva 60 kreditov). Ekonómka to zdôvodňuje tak, že na účely zaradenia do kariérového stupňa (pg. zamestnanec s 1. atestáciou za PhD) a za účelom priznania kreditov za rigoróznu skúšku sa do praxe započítava len práca na pracovnú zmluvu a nie aj práca na dohodu. Postupuje správne? Je možné aby na dekréte mal viac ako 3 roky praxe a preto tarifný plat mal zvýšený o 3 % a na iný účel sa to už nezapočítava?
Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Priznanie kreditov, pedagogická prax

Myslím, že Vaša ekonómka to posudzuje správne. Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa a zaradenie do kariérového stupňa som vysvetlila v inej odpovedi. Ak Vám započítala dobu doktorandského štúdia, nemohla Vám započítať prácu na dohody, pretože za jedno obdobie nemôžete mať dvojnásobok praxe, aj keby ste mali 2 pracovné pomery. Jeden rok je len jeden rok. Pedagogická činnosť sa má vykonávať v pracovnom pomere, pretože škola dostáva prostriedky na mzdy učiteľov. Ak máte tretí stupeň vysokoškolského vzdelania a započítanú prax tri roky, ale nie je to pedagogická prax, zaradia Vás do kategórie začínajúci učiteľ, čomu zodpovedá 9. platová trieda. Vydať osvedčenie o priznaní 60 kreditov za vykonanie rigoróznej skúšky môže riaditeľ školy až po dovŕšení troch rokov pedagogickej praxe. Nič na tom nemení skutočnosť, že platovú tarifu máte zvýšenú o tri percentá. V tomto prípade sa sleduje pedagogická prax, nie započítaná prax podľa § 6 zákona č. 553/2003 Z. z.