2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Kika79
Priznanie kreditov a vyplácanie kreditového príplatku

Pedagogický zamestnanec pri nástupe do zamestnania 11.3,2015 bol zaradený do 11 PT na základe dokladu o ukončení VŠ II. stupňa z r. 2000 a Osvedčení o I. kvalifikačnej skúške z r. 2007. Dňa 18. 1. 2017 požiadal o priznanie kreditov za vykonanie rigoróznej skúšky vykonanej 22.1.2008.
Moje otázky:
1. Má nárok na priznanie 60 kreditov za vykonanie rigoróznej skúšky?
2. S akým dátumom má byť riaditeľom vyhotovené osvedčenie o priznaní kreditov?
3. Aký má byť dátum platnosti kreditov, od akej skutočnosti sa odvíja? Od dátumu vydania osvedčenia alebo od dátumu platnosti novely zákona 317/2003 či od dátumu vykonania rigoróznej skúšky?
4. Ak dátum platnosti nie je dátum vydania osvedčenia, môže si uplatniť aj vyplatenie kreditového príplatku spätne? Do akej doby?

Maria Pavlikova
Priznanie kreditov a vyplácanie kreditového príplatku

1. Podľa § 47a ods. 4 zákona č. 317/2009 Z. z. za vykonanie rigoróznej skúšky priznáva kredity riaditeľ školy, ktorý vydá pedagogickému zamestnancovi osvedčenie o priznaní 60 kreditov.
2. Ak doklad o vykonaní rigoróznej skúšky bol založený v osobnom spise, riaditeľ školy mal vydať osvedčenie s dátumom január 2012. Ak založený v spise nebol a zamestnanec ho predložil 18. 1. 2017, tak osvedčenie vydá v januári 2017.
3. Dátum platnosti kreditov bude 7 rokov od januára 2012, t. j od platnosti novely zákona č. 317/2009 Z. z., t. j. odkedy vznikol nárok na ich priznanie a vyplácanie kreditového príplatku podľa § 14 ods. 2 zákona č. 553/2003 Z. z.
4. Vyplatenie kreditov spätne môže byť najviac 3 roky a závisí od situácie v bode 2, prípadne od rozhodnutia riaditeľa školy.