3 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
bobbyf72
priznanie kreditového príplatku

Dobrý deň, prosím o vysvetlenie.
PZ doniesol žiadosť o priznanie kreditového príplatku. Ukončil špecializačné vzdelávanie Cvičný pedagogický zamestnanec dňa 18.09.2015 a získal 35 kreditov. Žiadosť doniesol 17.10.2016. Nenašiel som toto jeho vzdelávanie v Pláne kontinuálneho vzdelávania ani za rok 2013, 2014, 2015 ani 2016. Tvrdí, že predchádzajúca p. riaditeľka mu odmietla vyplácať príplatok. Nežiada spätné vyplatenie. Na otázku prečo mu to nebolo uznané, odpovedal, že vtedy bola taká situácia..., až teraz si spomenul, že má ukončené takéto vzdelávanie. Nový riaditeľ je už od januára 2016 a on doniesol žiadosť až teraz. Otázka: Má sa mu priznať kreditový príplatok aj za toto vzdelávanie aj keď nebolo zahrnuté do Plánu kontinuálneho vzdelávania v rokoch , ktoré som spomenul, alebo nie? Ak áno musí to byť spätne, aj keď o to nežiada? Ďakujem veľmi pekne.

Maria Pavlikova
Priznanie kreditového príplatku

Pri uznávaní kreditov za kontinuálne vzdelávanie podľa § 47a zákona č. 317/2009 Z. z. beriete do úvahy viacero záležitostii. V § 47a ods. 9 je uvedené, že riaditeľ školy uzná pedagogickému zamestnancovi priznané kredity za programy kontinuálneho vzdelávania absolvované pre príslušnú kategóriu a podkategóriu, v ktorej je pedagogický zamestnanec zaradený alebo pre vyučovaný predmet učiteľa, v závislosti od potrieb a zamerania školy a v súlade s plánom kontinuálneho vzdelávania. V pláne kontinuálneho vzdelávania dané vzdelávanie zaradené nebolo a ostatné podmienky ja nemám ako posúdiť. Ak posúdite, že sú splnené, môžete kredity uznať aj keď vzdelávanie nebolo zahrnuté v pláne kontinuálneho vzdelávania, ale nie spätne. Aj keď ich predchádzajúci riaditeľ neuznal, osvedčenie malo byť založené v spise aj s odôvodnením, ktoré bol riaditeľ podľa § 47a ods. 11 povinný vydať.

bobbyf72
Priznanie kreditového príplatku

Ďakujem za odpoveď. Slovo " môžete" znie dosť zradne, lebo dáva možnosť. Podmienky sú splnené, okrem zaradenia do plánu kontinuálenho vzdelávania. Osvedčenie v spise nebolo, nakoľko až teraz si PZ "spomenul", že má aj také niečo a v spise nie je samozrejme ani vyjadrenie predchádzajúceho riaditeľa. Podstatou, čo ma zaujíma je, či je zaradenie do plánu KV nevyhnutnou podmienkou pri uznávaní kreditového príplatku, nakoľko to môže viesť k určitej špekulácii ohľadom vysielania PZ na určité vzdelávanie "na báze kamarátstva", aby si prilepšil kreditmi, mimo zaradenia do plánu KV. Tu sa mi zdá zákon nedoriešený, dáva možnosť zneužívať získavanie kreditov, čo sa mne osobne nepáči a je dôvod sa domnievať, že sa to aj deje. Ďakujem ešte raz p. Pavlíková za odpoveď. Želám pekný deň