8 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
amaca
priznanie kreditového príplatku

Dobrý deň pani Pavlíková,
chcem sa prosím Vás spýtať, či priznanie kreditového príplatku súvisí s dĺžkou praxe učiteľa, pokiaľ kredity boli získané prostredníctvom aktualizačného a inovačného vzdelávania. Môže riaditeľ školy priznať kreditový príplatok aj učiteľovi s 1 ročnou praxou?
Ďakujem

Maria Pavlikova
Priznanie kreditového príplatku

Riaditeľ školy môže uznať kredity za kontinuálne vzdelávanie v súlade s 47a ods. 9 zákona č. 317/2009 Z. z., ak vzdelávanie bolo v pláne kontinuálneho vzdelávania, bolo vykonané v tej kategórii a podkategórii pedagogického zamestnanca, v ktorej je zaradený a sú vhodné pre potreby školy a v súlade s vyučovaným predmetom. Môže tak byť aj po roku pedagogickej praxe.

amaca
priznanie kreditového príplatku

Týka sa to aj školskej psychologičky?

Maria Pavlikova
Priznanie kreditového príplatku

V § 47a ods. 9 zákona č. 317/2009 Z. z. sú uvedení aj odborní zamestnanci. Ja som ich neuviedla, pretože ste sa pýtali len na učiteľa. Školská psychologička je odborný zamestnanec, takže sa jej to týka.

Mandi
Uznanie kreditového príplatku

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, či má riaditeľ lehotu na písomnú odpoveď na žiadosť o kreditový príplatok? Dnes som dostala telefonicky odpoveď od zriaďovateľa školy, že má na to zo zákona 90 dní. Je to tak? Ktorý zákon to ustanovuje?

Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Mandi

Ktorý zákon to stanovuje Vám musí oznámiť Váš zamestnávateľ. Žiadny predpis nevyžaduje ani nepredpokladá, aby pedagogický zamestnanec písal žiadosť o uznanie kreditov. Pedagogický zamestnanec predloží osvedčenie o absolvovanom kontinuálnom vzdelávaní zamestnávateľovi a ten neodkladne žiadosť posúdi. Ak pedagogickému zamestnancovi kredity uzná, poskytne mu od prvého dňa nasledujúceho mesiaca po absolvovanom vzdelávaní kreditový príplatok v súlade s § 14 ods. 2 zákona č. 553/2009 Z. z. Ak kredity neuzná, vtedy zamestnávateľ to písomne zdôvodní zamestnancovi. Je to uvedené v § 47a ods. 11 zákona č. 317/2009 Z. z. Zriaďovateľ nemá právo do tohto procesu vstupovať. Je to kompetencia riaditeľa aj v prípade, že by išlo o školu bez právnej subjektivity. Ak Vám riaditeľ kredity uzná po 90. dňoch, nárok na výplatu kreditového príplatku sa tým nemení.

Mandi
Uznanie kreditového príplatku

Ďakujem. Upresnila by som to takto: som na škole, kde riaditeľka nemá právo rozhodnúť o finančných veciach - je to súkromná škola. Takže rozhoduje v tejto veci zriaďovateľ. Mám ešte otázku , môj prípad je veľmi ojedinelý, lebo mám kredity platné od 23.06.2011 - počet 47, a ďalšie kredity od15.11.2011 - počet 25. Podľa zákona už majú neobmedzenú platnosť. Doteraz som príplatok nežiadala, lebo som nepoznala dobre zákon, a chcela som si ich uplatniť na atestáciu. Vdety raditeľka hovorila (nie terajšia), že ju nezaujímajú kredity, a ani nepodávajme žiadosti. Na súkromnej škole sa toto dá. Bohužiaľ atestácia sa mi nepodarila, medzitým som bola aj na materskej, a teraz by som si chcela poberať ten príplatok za kredity. Chcela by som sa dozvedieť, že ak mi zriaďovateľ nakoniec uzná kredity, odkedy si to môžem žiadať, dá sa to aj spätne? A koľko mesiacov či rokov dozadu? Na materskej som bola od 31.10.2015 do 25.11.2018. Žiadosť o príplatok som podala 30.01.2019.

Ďakujem. Som vďačná aj za predošlú odpoveď.

Maria Pavlikova
Uznanie kreditového príplatku

Moju predchádzajúcu odpoveď doplním. Žiadať o spätné priznanie kreditov môžete tri roky spätne. Keďže ste boli na materskej dovolenke, tak v podstate od 26. 11. 2018. Neznalosť zákonov nás neospravedlňuje. Pripravili ste sa sama o peniaze.