1 príspevok / 0 nový
Janka Maťašovská
Priznanie príplatku

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, ako má postupovať riaditeľ školy v prípade, že pedagogický zamestnanec vykonal rigoróznu skúšku počas práceneschopnosti. Môže v tomto prípade zamestnancovi nepriznať kreditový príplatok, prípadne uložiť sankciu? O aké zákonné ustanovenia sa môže oprieť? Ďakujem