3 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
SOS
Priznanie príplatku za inovačné vzdelávanie

Dobrý deň,
chcela by som sa opýtať, či môže riaditeľ školy robiť rozdiely v priznávaní príplatkov za inovačné vzdelávanie resp. podpísania prihlášky na inovačné vzdelávanie zamestnancom školy.
Jedná sa o to, že niektorým zamestnancom podpísal aj prihlášku aj priznaný príplatok za inovačné vzdelávanie a niektorým nie. Samotný podpis prihlášky na vzdelávanie nie je podmienkou absolvovania inovačného vzdelávania takže ich aj absolvovali dvaja zamestnanci, ale pri žiadosti o priznanie príplatku, riaditeľ školy žiadal predložiť podpísanú prihlášku na inovačné vzdelávanie akoby podmienku na priznanie príplatku.
Je podľa Vás postup riaditeľa správny? Môže riaditeľ školy robiť takéto osobnostné rozdiely?

Ďakujem vopred za Vašu odpoveď!

Maria Pavlikova
Priznanie príplatku za inovačné vzdelávanie

Dobrý deň,
ospravedlňujem sa, ale vzťahy na pracovisku neriešim.

Nikola18
Inovačné vzdelávanie

Dobrý deň,
touto cestou sa na vás obraciam s prosbou o informáciu vo veci nároku na príplatok za profesijný rozvoj.
Učiteľ materskej školy, ktorý má vysokoškolské vzdelanie I. stupeň (Bc.) nepedagogického smeru a pomaturitného kvalifikačného štúdia - študijný odbor 7649 N učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, po úspešnom absolvovaní inovačného vzdelávania v oblasti pedagogiky predprimárneho vzdelávania (Inovačný, komplexný vzdelávací program pre MŠ), ktoré je v súlade s potrebami školy a odsúhlasené riaditeľom školy, má nárok na príplatok za profesijný rozvoj?

Za Vašu odpoveď vopred ďakujem.