2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Renátka
Problém so zástupcom riaditeľa

Dobrý deň,
mala by som na Vás súrnu otázku, ktorú potrebujeme v práci vyriešiť.
Prišiel k nám nový riaditeľ školy, ktorý si chce zvoliť svojho zástupcu a tu nastáva problém. Chcem sa opýtať, ako má postupovať, ak chce "odvolať" starého zástupcu, ktorý so zmenou pracovnej zmluvy (alebo zmenou dodatku, v ktorom má napísané, že vykonáva funkciu zástupcu riaditeľa) nesúhlasí. Môže teoreticky nastať aj situácia, že si nezvolí zástupcu, respektíve starému zástupcovi jednoducho pridelí 23 hodinový úväzok, kt. musí prijať a prestáva byť zástupcom? Musí byť na škole zástupca riaditeľa?
Ďakujem veľmi pekne za skorú odpoveď.

Maria Pavlikova
Problém so zástupcom riaditeľa

Je to ak ako píšete. Zástupca riaditeľa školy sa ustanovuje do funkcie pracovnou zmluvou alebo dohodou o zmene pracovnej zmluvy. Nie je menovaný, a preto nemôže byť ani odvolaný. Ak Váš zástupca má dohodu o zmene pracovnej zmluvy na činnosť zástupcu, tak túto činnosť je povinný vykonávať. Ak si svoje povinnosti neplní, riaditeľ má iné možnosti podľa Zákonníka práce riešiť pracovno-právny vzťah. Ak si svoje povinnosti plní, neviem prečo by malo dôjsť k zmene. Školské zákony nepredpokladajú zmenu zástupcu pri každej zmene riaditeľa.