1 príspevok / 0 nový
lulu222
problémové správanie verzus nevhodné správanie u detí v MŠ

Dobrý deň kolegovia, v jednej z prác, ktorú sa chystám obhájiť som dostala otázku: ,,Vysvetlite rozdiel alebo súlad pojmov nevhodné správanie a problémové správanie. Trošku si lámem hlavu nad nejakým logickým vysvetlením, lebo v podstate ide podľa môjho názoru o súlad pojmov. Hľadala som už v rôznych príručkách, slovníkoch a literatúre. Ďakujem za každú radu.

Lucia