3 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Ingrid04
profesijné predpoklady

dobrý deň, prosím Vás o pomoc pri posúdení kvalifikačných predpokladov uchádzača o zamestnanie v CPPPaP - kategória -špeciálny pedagóg
ukončené vzdelanie:

- študijný odbor pedagogika- študijný program : sociálna pedagogika a vychovávateľstvo - ukončené 20.05.2016 -

- vzdelávanie na doplnenie kvalifikačných predpokladov -študijný odbor špeciálna pedagogika , študijný program špeciálna pedagogika , špecializácia Pedagogika detí s poruchami správania a psychosociálne narušených - ukončené 11.10.2019,
ďakujem

Maria Pavlikova
Profesijné predpoklady

Kvalifikačné predpoklady na činnosť špeciálneho pedagóga v CPPPaP sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č. 11. Pri posudzovaní kvalifikačného predpokladu budeme vychádzať z 2. bodu a v prílohe č. 3 vyhlášky prichádza do úvahy 7. bod. Rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky má absolvované, ale nespĺňa podmienku päť rokov pracovnej činnosti v kategóriách učiteľ, majster odbornej výchovy, vychovávateľ alebo školský špeciálny pedagóg pri výchove a vzdelávaní detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Ingrid04
špeciálny pedagóg v CPPPaP

Ďakujem za pomoc, pekný deň