2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Dejepisar224
Profesijný rozvoj-komu patrí priplatok

Zdravím, chcela by som sa opýtať či mi patrí priplatok za profesijný rozvoj. Som učiteľ a vyštudoval som históriu a filozofiu. V roku 2022 som ukončil rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky ( momentálne nevyučujem žiakov so ŠVVP) požiadal som o priznananie príplatku, avsak bolo mi zamietnuté jeho vyplácanie z dôvodu, že za rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky tento priplatok nepatrí. Chcem sa opýtať či takéto rozhodnutie je správne a právoplatne. Dakujem

Maria Pavlikova
Profesijný rozvoj-komu patrí priplatok

Dobrý deň,
rozhodnutie riaditeľa je správne a právoplatné, i keď si myslím, že riaditeľ nevydal rozhodnutie iba odpoveď na Vašu žiadosť. V odpovedi mal uviesť citáciu § 64 ods. 2 zákona č. 138/2019 Z. z., ktorý znie "Zamestnávateľ podporuje profesijný rozvoj podľa odseku priznaním príplatku za profesijný rozvoj podľa osobitného predpisu po úspešnom ukončení adaptačného vzdelávania za úspešné absolvovanie rozširujúceho štúdia okrem rozširujúceho štúdia špeciálnej pedagogiky pedagogického zamestnanca školy pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a pedagogického zamestnanca zariadenia sociálnej pomoci,