1 príspevok / 0 nový
petkapeti
Prosba o vyplnenie dotazníka

Vážení pedagógovia,
obraciam sa na Vás s prosbou o vyplnenie krátkeho dotazníka, ktorý je určený pre učiteľov psychológie a anglického jazyka druhého stupňa základných škôl a pre učiteľov stredných škôl. Dotazník je súčasťou mojej bakalárskej práce, ktorá sa zaoberá problematikou digitálnej gramotnosti učiteľov. Výsledky budú slúžiť len na výskumné účely mojej bakalárskej práce. Vopred Vám ďakujem za čas a spoluprácu!

link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGcHQ8BEQA-vP44WaiNGCoYUtoExkh...