1 príspevok / 0 nový
Alexi Lorinczova
Prosba o vyplnenie dotazníka k záverečnej práci

Dobrý deň, chcela by som vás pekne poprosiť o vyplnenie dotazníka k mojej diplomovej práci ohľadom informovanosti na Slovensku o zelených hypotékach v kontexte so životným prostredím.
Dotazník vám zaberie maximálne 5 minút.
Ďakujem za vaše odpovede!

https://www.survio.com/survey/d/F4R7Y3E4N6H5J6T5O