1 príspevok / 0 nový
Miriama Hruba
Prosba o vyplnenie online dotazníka

Vážení učitelia!

Dovoľte mi, aby som Vás touto cestou požiadala o vyplnenie online dotazníkov, ktoré sú súčasťou výskumu mojej dizertačnej práce na tému „Adaptácia začínajúceho učiteľa na 1. stupni ZŠ“. Dotazníky sa zameriavajú na zisťovanie konkrétnych problémov, ktoré sprevádzajú učiteľov počas obdobia ich profesijnej adaptácie a sú určené pre začínajúcich učiteľov, uvádzajúcich učiteľov a učiteľov s viac ako 10 ročnou praxou. Stačí kliknúť na nižšie uvedený link a vyplniť údaje. Dotazníky si pozorne prečítajte a z ponúknutých možností prosím vyberte tie, ktoré podľa vás vystihujú najlepšie Váš názor. Všetky získané informácie budú anonymné, korektne spracované a budú slúžiť len na vedecké účely.

Dotazník pre začínajúcich učiteľov: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfmdg3b2lvymaXZZd2OrKvojqMAW80C...

Dotazník pre uvádzajúcich učiteľov: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc79-TwCWh7_ISJNRXgVCZokYxu8jh1...
Dotazník pre skúsených učiteľov:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSenrNkRdKAeAqQSjX3oA3wRTsYkMt8m...

Ďakujem Vám za čas strávený pri vyplňovaní dotazníka.

S pozdravom Mgr. Miriama Hrubá.