1 príspevok / 0 nový
LuciaR
Prosba o vyplnenie online dotazníka (učitelia ZŠ)

Vážení učitelia!
Dovoľte mi, aby som Vás touto cestou požiadala o vyplnenie online dotazníka, ktorý je súčasťou výskumu mojej záverečnej práce na tému "Syndróm vyhorenia u učiteľov základnej školy".
Stačí kliknúť na nižšie uvedený link a vyplniť údaje. Dotazníky si pozorne prečítajte a z ponúknutých možností prosím vyberte tie, ktoré podľa vás vystihujú najlepšie Váš názor. Všetky získané informácie budú anonymné, korektne spracované a budú slúžiť len na vedecké účely.

Dotazník: https://forms.gle/n5aHvVGRbR63hoFLA

Ďakujem Vám za čas strávený pri vyplňovaní dotazníka.

S pozdravom Ing. Lucia Raškovská