6 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Livia Hodermaska
PROSBA ŠKD

Dobrý deň pani Pavlíková!
Od 1.9.2007 pracujem ako vychovávateľka ŠKD na málotriednej škole (7roč.prax)
V 2009-2012 som ukončila VŠ I. na DTI v Dubnici n/Váhom - učiteľstvo odborných predmetov a praktickej prípravy. Štátnice som mala z pedagogiky, psychológie a didaktiky odbro.výcviku(predmetu).
V sep.2012 som bola zaradená do 9.plat.triedy, samostaný pedag.zamestnanec.
Na základe 170/2010 časť XIII.Vychovávateľ, písm B. odstav. 2, som požiadala zriaďovateľa o uznanie kvalifikácie. On tak urobil.
Máme nového školského úradníka, ktorý tvrdí, že nespĺňam kvalifikačné predpoklady na výkon mojej funkcie. Neviem prečo? Budte taká dobrá mi poradiť!
Nakoľko som vykonala štát.skúšky z hore uvedených predmetov som pedagogicky spôsobilá parag.8. písm a zo zákona 390/2011.
Teraz pokračujem (od sep.2013) prvý rok na magisterskom štúdiu znova na DTI Dubnica.
Ďakujem za odpoveď!

hanzlka
dti

Dobrý den, zjistila jste prosím jak je to s tím prvním stupněm vzdělání na DTI? Taky tam studuji a budu Bc, a tak by mne zajímalo, zda můžu pracovat třeba v družině jako vychovatel. Moc děkuji

Maria Pavlikova
Prosba ŠKD

Kvalifikačné predpoklady na činnosť vychovávateľky ŠKD sú uvedené vo vyhláške MŠ SR č. 437/2009 Z. z., príloha č. 1 časť XIII. Tak ako uvádzate v bode 2 pod písm. B je uvedené vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa - učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy ukončené štátnicou z pedagogiky, psychológie a didaktiky odborného predmetu. Vy ste vykonali štátnu skúšku z didaktiky odborného výcviku, hoci uvádzate v zátvorke "predmetu". Nie je to to isté a práve tento predmet je rozhodujúci pre Vaše zaradenie do kariérového stupňa a platovej triedy. Ak nemáte didaktiku odborného poredmetu, nie ste kvalifikovaná na činnosť vychovávateľky. Ste kvalifikovaná ako majsterka odborného výcviku.

Livia Hodermaska
Vychovávateľka š k d

Ďakujem za Vašu odpoveď.

hanzlka
prosba škd

Dobrý večer paní Pavlíková, takže když se mé státnice skládají z didaktiky odborného výcviku ekonomických předmětů, pedagogiky pro učitele praktické připravy, psychoologie pro učitele praktické přípravy a teorie ekonom. předmětů, tak nejsem způsobilá prace ve školní družině, prosím Vás? Na asistenta pedagoga to snad ale stačí? Moc Vám děkuji za odpověď. Hana Barošová

Maria Pavlikova
Prosba ŠKD

Vaše ukončené vysokoškolské vzdelanie je plnením kvalifikačných predpokladov na činnosť asistenta oedagogického zamestnanca.