5 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Melánia Gribová...
Prosim o radu
Melánia Gribová...
Prosím o radu

Dobrý deň, patrí mi 60 kreditov za rigoróznu skúšku ak som ukončila PaedDr.zcitelstvo praktickej prípravy a učím na materskej škole? Ďakujem.

Maria Pavlikova
Kredity

Za vykonanie rigoróznej skúšky v súlade s § 47a ods. 4 zákona č. 317/2009 Z. z. riaditeľ školy vydá pedagogickému zamestnancovi s najmenej trojročnou pedagogickou praxou osvedčenie o priznaní 60 kreditov. Zákon bližšie neurčuje odbor ani príbuznosť tejto skúšky k vykonávanej činnosti. Ste pedagogický zamestnanec a rigoróznu skúšku ste vykonali ako pedagogický zamestnanec, tak 60 kreditov Vám patrí.

Ildikó Csiba
I.atestácia

Dobrý deň!
Chcem sa pýtať, že učiteľka MŠ má ukončené vzdelávanie v Gymnázii, má vysokoškolské vzdelanie I.stupňa na Pedagogickej VŠ v Soprone ako učiteľka MŠ. Má kredity v téme preventívne programy pre MŠ,výchova a učenie pomocou metódy nenásilnej komunikácie pre pedagogických zamestnancov, zásady nenásilnej komunikácie vo vyučovacom procese pre pedagogických zamestnancov. Teraz žiada vykonávať I.atestáciu v téme telesná výchova a pohybové hry v predprimárnom vzdelávaní. Po ukončení I. atestácie do ktorej platovej triedy bude zaradená?
Ďakujem

Maria Pavlikova
Prvá atestácia

Vaša pani učiteľka je kvalifikovaná ako učiteľka materskej školy na úrovni vysokoškolského vzdelania prvého stupňa. Po vykonaní prvej atestácie ju zaradíte do 10. platovej triedy.